Medezeggenschap in de zorg

di 25 sep 18
Congrescentrum NBC (Blokhoeve 1, 3438 LC, Nieuwegein)

Hét jaarcongres voor OR-leden, ambtelijk secretarissen en cliëntenraden

Verandering is aan de orde van de dag binnen de zorgsector. Als ondernemings- of cliëntenraad moet u daarom goed voorbereid zijn op zaken
als digitalisering, de WMCZ, de vernieuwde Zorgbrede Governancecode en nieuwe kwaliteitskaders.

Het congres Medezeggenschap in de zorg gaat tijdens diverse workshops en verdiepingssessies
in op kennis voor mogelijke advies- en instemmingstrajecten waar u binnenkort zeer waarschijnlijk mee te maken krijgt!
In één dag leert u alles over de positieve invloed die u als OR- of CR-lid uit kunt oefenen op de strategische besluitvorming van uw zorgorganisatie.
Onze deskundige sprekers inspireren u graag en geven inzicht in hoe ondernemings- en cliëntenraden van elkaar kunnen leren.