Patient Care Coordination

Het IHE Patient Care Coordination domein is opgericht met het doel integratieproblematiek voor meer complexe situaties te faciliteren. Een voorbeeld is een patiënt met meerdere complexe ziekten tegelijk. De beschreven profielen beslaan meer generieke beschrijvingen zoals documentuitwisseling, orderverwerking en coördinatie met andere specialistische zorgdomeinen. Ook workflowondersteuning van meerdere specialismen alsook profielen voor specilismen waar IHE nog geen domein voor heeft vallen onder het beheer van dit domein. Het wordt gesponsord door de Health Information Management Systems Society (HIMSS) en de American College of Physicians (ACP). Zie verder de wikipagina van dit domein.

Integratieprofielen

Profiel Afkorting Beschrijving  
Medical Summaries MS Beschrijft de vorm en inhoud van ontslag- en verwijsbrieven.
Exchange of Personal Health Record XPHR Beschrijft de vorm en inhoud van een samenvatting uit een PHR systeem ten behoeve van importeren in een EHR systeem en omgekeerd.
Functional Status Assessments FSA Beschrijft de vorm en inhoud van een beoordeling van functioneren van de patiënt zoals dat opgenomen wordt in samenvattingen van de gegevens over een patiënt.
Query for Existing Data QED Beschrijft het bevragen van systemen met klinische informatie (data repositories) op het gebied van vitale gegevens, problemen, medicatie, vaccinaties en diagnostische bepalingen.
Immunization Content IC Beschrijft de uitwisseling van vaccinatiegegevens.
Care Management CM Beschrijft de uitwisseling van informatie tussen zorgsystemen en applicaties die meer specifiek op een onderwerp gericht zijn.
Patient Plan of Care PPOC Beschrijft uitwisseling van gegevens die gerelateerd zijn aan het creëren en managen van geïndividualiseerde patiëntenzorg tussen zorg informatiesystemen.
Request for Clinical Guidance RCG Beschrijft een aanvraag voor beslissingsondersteuning als hulp voor de gebruiker bij verschillende processen zoals het voorschrijven van medicatie, het vaststellen van de juiste vaccinaties, het aanvragen van diagnostische testen, en dergelijke.
Emergency Department Referral EDR Betreft de communicatie van een medische samenvatting van een EHR systeem naar een spoedeisende hulp systeem.
Triage Note TN Legt de gegevens van de triage vast over een patiënt die op de spoedeisende hulp aankomt.
Nursing Note NN Legt de gegevens van de verpleging vast over een patiënt die op de spoedeisende hulp verpleegd is.
Composite Triage and Nursing Note CTNN Legt de gegevens vast van zowel de triage als de verpleging over een patiënt die op de spoedeisende hulp triage en of verpleegkundige zorg heeft ontvangen.
ED Physician Note EDPN Legt gegevens vast over de zorg die de patiënt op de spoedeisende hulp heeft ontvangen van de spoedeisende hulp arts.
Antepartum Summary APS Betreft de gegevens van belangrijke gebeurtenissen, diagnoses en behandelplannen gedurende een prenatale periode.
Antepartum History and Physical APHP Legt de gegevens vast die vaak bij een eerste ambulant bezoek geregistreerd worden over een zwangere patiënt.
Antepartum Laboratory APL Legt de gegevens vast van standaard laboratoriumtesten die geregistreerd worden gedurende een prenatale periode.
Antepartum Education APE Legt het leermateriaal vast dat aangereikt is aan de patiënt gedurende de bezoeken aan de zorgverlener ten behoeve van de prenatale periode.
Labor and Delivery History and Physical LDHP Legt de gegevens vast die vaak uitgevraagd worden bij aankomst bij een zorginstelling voor de bevalling of de locatie van de bevalling.
Labor and Delivery Summary LDS Legt de gegevens vast die meestal gedurende een bevalling en bij de geboorte geadministreerd worden op de bevallingslocatie.
Maternal Discharge Summary MDS Legt de gegevens vast die meestal geadministreerd worden tussen de geboorte en het ontslag uit de instelling waar de zorg rondom de geboorte is geleverd aan de patiënt.

Nieuws

Het laatste nieuws op het gebied van IHE Patient Care Coordination

Alles over IHE Nederland op de beurs Zorg & ICT 2014

Inmiddels heeft de beurs Zorg en ICT plaatsgevonden. Wederom een groot succes voor IHE Nederland.  Binnenkort treft u onder NIEUWS een interview aan met onder andere Tie Tjee. We praten met hem over zijn impressie van de beurs en de betekenis ervan voor IHE Nederland. Artikel Zorgvisie over IHE Nederland (n.a.v. de beurs) Artikel Medisch Contact over IHE Nederland (n.a.v. de beurs) Afscheid Nicky Hekster als leveranciersvoorzitter IHE Nederland, bekendmaking IHE Champions en IHE…
Lees verder »

Impressie IHE Connectathon 2013 Istanbul

Op de voorlaatste dag van de IHE Connectathon wordt er nog koortsachtig gewerkt om de IHE software van de diverse leveranciers te testen, en met elkaar te laten integreren.Maar liefst 12 Nederlandse leveranciers, allen deelnemers van IHE Nederland, geven acte de présence: Agfa, Forcare, GE Healthcare, IBM, InterSystems, iSoft (CSC), MedischeGegevens.nl, Philips Healthcare, Rogan Delft (Canon), RVC, Siemens en Topicus. Daarnaast zijn er twee monitoren afkomstig van MedicalPHIT.…
Lees verder »

IHE for Dummies e-Book - coming soon!

IHE USA is proud to announce the upcoming release of the new and exciting book, a Wiley publication, entitled Interoperability for Dummies, IHE Edition. This book provides an introduction into the integration and interoperability of health data, the origins of IHE, and an overview of integration profiles which are intended to be used by communities for exchanging health information. The e-Book will be available for free download this June! Keep checking IHE USA’s website to learn…
Lees verder »