IHE Academy

De vraag naar meer uitwisseling van digitale medische informatie binnen de zorg en tussen zorgverleners neemt toe, zowel binnen zorginstellingen als in de zorgregio. Het creëren van interoperabilteit in de gezondheidszorg is een grote uitdaging waarvoor de juiste expertise nodig is. Vanuit deze gedachte is de IHE Academy ontwikkeld. Een dienst om IHE-gerelateerde kennis en content te delen ter bevordering van interoperabiliteit. De IHE Academy richt zich niet alleen op het delen van kennis van IHE-onderwerpen en inhoud van IHE-profielen, maar ook op hoe deze kennis kan worden toegepast in de praktijk.

Organisatie

De organisatie van de IHE Academy is in handen van MedicalPHIT en deelnemers van IHE uit de zorg.

Voor wie?

IHE Nederland Academy trainingen zijn bedoeld voor leveranciers, consultants en medewerkers van ziekenhuizen die veranwoordelijkheid hebben of krijgen bij de selectie, contractering, implementatie en het beheer van informatiesystemen. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden - die kennis willen nemen van IHE en de toepassing ervan in de praktijk - van harte welkom.

Trainingen

De taal van de trainingen is Nederlands. Het lesmateriaal is in het Engels. Bij een in-company training is het mogelijk deze in het Engels te geven. Voor een overzicht van de diverse trainingen, ga naar de website van de IHE Academy. De IHE Academy verzorgt een aantal algemene introductietrainingen. Voor mensen met IHE-ervaring zijn er experttrainingen die dieper op de materie ingaan.

Inschrijving

U kunt zich inschrijven door te klikken op de link van de betreffende training op de website van de IHE Academy of door rechtstreeks naar de site te gaan van MedicalPHIT.

Voor nadere informate kunt u contact opnemen met Robert Breas:

E-mail
Telefoon: 030-8200911

Archief: DICOM masterclass

Op 9 december 2014 vond de DICOM masterclaas plaats. Bij het vastleggen of uitwisselen van medische beelden speelt de DICOM standaard een hoofdrol. De DICOM standaard wordt continu aangepast aan nieuwe beeldvormende technieken en aan de veranderende wijze hoe men met beelden om wil gaan,…

Lees meer »

Archief: XDW masterclass met Charles Parisot

XDS-masterclass plaats met Charles Parisot. René Spronk maakte een aantal films van de presentaties van de sprekers. {video1}

Lees meer »