IHE in de Gezondheidszorg

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector opgericht in 1998 in de V.S.. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en ICT standaarden zoals DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen. Hierbij gaat het vooral om de zorgprocessen, waarbij informatie-uitwisseling onontbeerlijk is, zonder problemen te laten verlopen. IHE heeft dus alles te maken met (het testen van) integratie en interoperabiliteit van en tussen verschillende zorg ICT hardware en software. Systemen ontwikkeld overeenkomstig IHE communiceren beter met elkaar, zijn eenvoudiger te implementeren, en maken het zorgverleners mogelijk om informatie effectiever te gebruiken.

Voordelen van IHE

Er worden in de wereld standaarden opgesteld om een groot aantal verschillende klinische processen te ondersteunen. Deze standaarden bevatten veel optionele voorzieningen

Lees meer »

Succesverhalen

Sinds de oprichting van IHE is er enorm veel bereikt voor en door zowel gebruikers als leveranciers. Internationaal, maar ook in Nederland.  Inmiddels kan IHE Nederland bogen op een behoorlijk aantal success stories. Verhalen over projecten van software-implementaties waarbij…

Lees meer »

IHE in het Programma van Eisen

IHE maakt integratieprofielen waarin de basisfunctionaliteiten beschreven zijn die de gebruiker van een applicatie kan verwachten. Deze beschrijvingen kunnen voor zorginstellingen als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van aanbestedingen. Daarmee worden de kosten van het opzetten van…

Lees meer »

Deelnemer worden

Deelnemer worden van de IHE?

Lees meer »

Hoe vind je een IHE gecertificeerde leverancier?

Onderstaand vindt u een link naar de webpagina waar u kunt nazien of een leverancier met succes de IHE Connectathon heeft bezocht en zijn software heeft getest ten aanzien van bepaalde IHE profielen. Op deze site kunt u controleren welke leverancier, op welke Connectathon, bepaalde IHE…

Lees meer »