IHE in het Programma van Eisen

IHE maakt integratieprofielen waarin de basisfunctionaliteiten beschreven zijn die de gebruiker van een applicatie kan verwachten. Deze beschrijvingen kunnen voor zorginstellingen als uitgangspunt dienen voor de ontwikkeling van aanbestedingen. Daarmee worden de kosten van het opzetten van een aanbesteding verlaagd en het proces van aanbesteden eenvoudiger. Een groot deel van de benodigde specificaties is immers al beschreven in de integratieprofielen, waarnaar verwezen kan worden. Omgekeerd weet de leverancier ook wat er van hem verwacht wordt, als in de aanbesteding benoemd staat dat hij moet voldoen aan de integratieprofielen. Kortom, de communicatie vanuit de instelling met de leveranciers in het aanbestedingstraject is hierdoor een stuk minder complex.

Bovendien ondersteunt IHE-gebruikers van IT-systemen door een overzicht te geven van de integratieprofielen en rollen waarvoor een leverancier een integration statement heeft mogen afgeven. Dit houdt in dat een gebruiker via dit overzicht direct kan zien welke leveranciers in de zorg de door hem gewenste functionaliteit kunnen bieden. Met behulp van dit overzicht kan de gebruiker onmiddellijk doeltreffend in gesprek met de betreffende leveranciers.

Tenslotte helpt IHE om eerdere investeringen in bestaande systemen optimaal te benutten. Leveranciers kunnen hun systemen uitbreiden met de functionaliteit zoals IHE die specificeert in de integratieprofielen. Deze systemen zijn daarna eenvoudig te koppelen met andere systemen die ook aan de IHE-integratieprofielen voldoen. Vroeger was het gebruikelijk dat vervanging van één systeem op een afdeling automatisch leidde tot vervanging van nog veel meer bestaande en goed functionerende systemen. Puur omdat de communicatie tussen de oude systemen en het nieuwe systeem niet soepel verliep of zelfs niet mogelijk was. De IHE-werkwijze maakt het overbodig om zulke bestaande en goed functionerende systemen om die reden te vervangen.