Succesverhalen

Sinds de oprichting van IHE is er enorm veel bereikt voor en door zowel gebruikers als leveranciers. Internationaal, maar ook in Nederland.  Inmiddels kan IHE Nederland bogen op een behoorlijk aantal success stories. Verhalen over projecten van software-implementaties waarbij IHE-integratieprofielen gebruikt zijn. Het resultaat is een sterk verbeterde interoperabiliteit tussen de verschillende systemen die bij de projecten betrokken zijn. Deze systemen kunnen binnen een afdeling geplaatst zijn, op verschillende afdelingen of zelfs in verschillende instellingen.

De verhalen geven uitgebreide informatie over de voordelen van IHE in het licht van het betreffende project. De resultaten die hieruit naar voren komen zijn een verbetering van de efficiency bij het implementeren en uitbreiden van systemen, meer productiviteit voor de gebruikers, een efficiëntere workflow, betere communicatie tussen zorgverleners en een betrouwbare, veilige toegang tot medische patiëntinformatie.

Wilt u uw succesverhaal ook met ons delen?

Werkt u als gebruiker met een of meer systemen die gebruik maken van IHE voor de communicatie met andere systemen? Of bent u leverancier en heeft u een implementatie voltooid die u graag onder de aandacht wilt brengen? Laat het ons weten! Wij komen graag met u in contact om een Success Story van uw verhaal te maken. Dat gaat als volgt: IHE stuurt u een format (A4) waarin u uw verhaal vertelt. IHE maakt van uw verhaal een success story (redigeren, vormgeven, printen flyer). Dit alles geheel op kosten van IHE! De flyer kunt u gebruiken om uw relaties te informeren over de gerealiseerde interoperabiliteit.

Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken? Neemt u dan contact op met het secretariaat van IHE Nederland

West- en Midden-Brabant

De success story West- en Midden-Brabant betreft het project van het opzetten van een XDS-register voor de uitwisseling van patientgegevens in de regio West- en Midden-Brabant. Tussen het Amphia Ziekenhuis en Instituut Verbeeten werd in de oude situatie gecommuniceerd met cd/dvd's. Dit…

Lees meer »

Beeld- en documentatieuitwisseling RijnmondNet

Doel van het project is een efficiente berichtuitwisseling van ordergegevens van labaanvragen tussen afdeling SOA & Seksualiteit van de GGZ Rotterdam Rijnmond en de laboratoria van het Erasmus MC.

Lees meer »

XDS Noord-Nederland

In Noord-Nederland bestaan verschillende netwerken voor de uitwisseling van medische gegevens. Eind 2011 hebben alle betrokken ziekenhuizen (Groningen, Friesland en Drenthe, m.u.v. Meppel), in een gezamenlijk overleg van ICT-ers en beleidsmedewerkers, de wens uitgesproken om tot een…

Lees meer »

Digitale uitwisseling Laborders

Doel van het project Digitale uitwisseling Laborders' is een efficiënte berichtuitwisseling van ordergegevens en uitslaggegevens van labaanvragen tussen afdeling SOA & Seksualiteit van de GGZ Rotterdam Rijnmond en de laboratoria van het Erasmus Medisch Centrum. De technische specificaties…

Lees meer »

MammoXL

Het bevolkingsonderzoek was tot recent nog een volledig analoog proces met mammogrammen in de vorm van een film en verslagen op papier. Deze gegevens gingen, als een cliënt verwezen werd van de screening naar het ziekenhuis, met de patiënt mee naar de specialist in het ziekenhuis. Op dit…

Lees meer »

Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Het digitaliseren van het preventieve bevolkingsonderzoek naar borstkanker.Een miljoen vrouwen worden jaarlijks gescreend in zo'n 65 speciaal ingerichte bussen waar laboranten met digitale mammografen dagelijks tientallen röntgenfoto's nemen en opslaan in een centraal IMS (Image Management…

Lees meer »

Scheduled Workflow in Amphia Ziekenhuis

Met de IHE Scheduled Workflow (SWF) wil het Amphia Ziekenhuis de uniformiteit en kwaliteit van informatie verbeteren.De applicatiearchitectuur is vooral gebaseerd op samenhang tussen de verschillende onderdelen van een patiëntendossier. IHE maakt het mogelijk om met open standaarden het EPD…

Lees meer »

Regionaal Cardiologienetwerk Friesland

Cardiologen uit omliggende ziekenhuizen van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) verwijzen patiënten naar het MCL door bij een indicatie voor dotterbehandeling of openhartoperatie. Om de kwaliteit en snelheid van verwijzen te verbeteren, biedt MCL de cardiologen de mogelijkheid klinische…

Lees meer »

Ketenuitwisseling Geboortezorg

Nederlandse zwangeren staan doorgaans onder controle van een verloskundige die veelal dossier voert in een digitaal systeem. Wanneer de vrouw wordt verwezen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis, kan de informatieoverdracht tussen zorgverleners in de geboortezorg met IHE XDS gebeuren. Maar als…

Lees meer »

ZNO E-Lab XDS voor apothekers

Apothekers willen bij uitgifte van bepaalde medicatie weten of er bij patiënten sprake is van een verminderde nierfunctie. Daartoe moeten zij kunnen beschikken over bepaalde laboratoriumuitslagen. In het verleden belden of faxten zij daarvoor de huisarts of het lab, maar dit vergt tijd en…

Lees meer »

Massachusetts General Hospital Boston - USA

=Sinds de oprichting van IHE is er enorm veel bereikt voor en door zowel gebruikers als leveranciers. Internationaal, maar ook in Nederland.  Inmiddels kan IHE Nederland bogen op een behoorlijk aantal success stories. Een van deze success story´s is: Massachusetts General Hospital Boston…

Lees meer »