Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Het digitaliseren van het preventieve bevolkingsonderzoek naar borstkanker.Een miljoen vrouwen worden jaarlijks gescreend in zo'n 65 speciaal ingerichte bussen waar laboranten met digitale mammografen dagelijks tientallen röntgenfoto's nemen en opslaan in een centraal IMS (Image Management Systeem). Het resultaat is direct beschikbaar voor radiologen die de mammogrammen beoordelen en bekijken of cliënten het diagnostisch proces in moeten gaan voor nader onderzoek.

Lees nu de gehele success story Bevolkingsonderzoek Borstkanker

Vooraf aan deze success story vond een ander traject plaats en wel die van Mammo XL, eveneens een success story. Het bevolkingsonderzoek was tot recent nog een volledig analoog proces met mammogrammen in de vorm van een film en verslagen op papier. Deze gegevens gingen, als een cliënt verwezen werd van de screening naar het ziekenhuis, met de patiënt mee naar de specialist in het ziekenhuis. Op dit moment worden de digitale mammogrammen en het verslag op een CD naar het ziekenhuis gestuurd. In veel gevallen wordt de CD in het ziekenhuis in het PACS ingelezen. Hiervoor zijn allerlei handelingen nodig. Het IHE-profiel XDS-I zorgt voor transmurale uitwisseling van (medische) gegevens. Binnen MammoXL wordt XDS-I ingezet om de screeningsgegevens van de verwezen cliënt digitaal ter beschikking te stellen aan het ziekenhuis waarnaar de cliënt wordt verwezen. De mammogrammen en verslagen worden (automatisch) aangemeld in de MammoXL verwijsindex (registry). Aangesloten ziekenhuizen kunnen deze DICOM-beelden en verslagen in origineel formaat inzien en/of implementeren in het PACS. Binnen het screeningsnetwerk wordt gebruik gemaakt van het Burger Service Nummer (BSN).

Lees nu de gehele success story MammoXL