Digitale uitwisseling Laborders

Doel van het project Digitale uitwisseling Laborders' is een efficiënte berichtuitwisseling van ordergegevens en uitslaggegevens van labaanvragen tussen afdeling SOA & Seksualiteit van de GGZ Rotterdam Rijnmond en de laboratoria van het Erasmus Medisch Centrum. De technische specificaties zijn volgens NICTIZ-standaarden uitgewerkt; HL7 V3 en IHE e-lab. Het berichtenverkeer vindt plaats vanuit het SOA-EPD-systeem van de GGD (Orangehill) via ZorgMail en Cloverleaf van E.Novation naar het Erasmus Medish Centrum. Hierbij is RijnmondNet de regiopartner voor ZorgMaiL. De werkgroep ICT van de NVMM heeft als voortrekker in samenspraak met Nictiz een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe Nederlandse standaard IHE e-lab ten behoeve van het domein Infectieziekten. Deze nieuwe standaard zal zowel kwaliteits- als doelmatigheidsverhogend werken, benchmarken tussen zorgorganisaties mogelijk maken en nieuwe mogelijkheden creëren bij elektronische communicatie tussen zorgsystemen en labsystemen en in het bijzonder bij de transmurale zorg.

Lees nu de gehele success story Digitale uitwisseling Laborders 

Engelse versie / English version