Ketenuitwisseling Geboortezorg

Nederlandse zwangeren staan doorgaans onder controle van een verloskundige die veelal dossier voert in een digitaal systeem. Wanneer de vrouw wordt verwezen naar bijvoorbeeld een ziekenhuis, kan de informatieoverdracht tussen zorgverleners in de geboortezorg met IHE XDS gebeuren. Maar als de vrouw wordt verwezen naar een instelling buiten zo'n XDS-netwerk, moet de informatieoverdracht weer op papier. Eerder heeft een technische proof of concept plaatsgevonden om aan te tonen dat IHE XDS geschikt is voor volledige elektronische data-uitwisseling. Daadwerkelijke toepassing daarvan in de klinische praktijk dient nog te geschieden.

Lees nu de hele success story.

(Binnenkort verschijnt ook de Engelstalige versie op deze site)