Scheduled Workflow in Amphia Ziekenhuis

Met de IHE Scheduled Workflow (SWF) wil het Amphia Ziekenhuis de uniformiteit en kwaliteit van informatie verbeteren.De applicatiearchitectuur is vooral gebaseerd op samenhang tussen de verschillende onderdelen van een patiëntendossier. IHE maakt het mogelijk om met open standaarden het EPD vorm te geven. De voordelen zijn ook te vinden in snellere implementaties van apparatuur en applicaties, omdat dit op een eenduidige manier gebeurt. Eenmaal geïnstalleerd zijn de administratieve handelingen steeds minder.

Lees nu de gehele success story Scheduled Workflow in Amphia Ziekenhuis.