West- en Midden-Brabant

De success story West- en Midden-Brabant betreft het project van het opzetten van een XDS-register voor de uitwisseling van patientgegevens in de regio West- en Midden-Brabant. Tussen het Amphia Ziekenhuis en Instituut Verbeeten werd in de oude situatie gecommuniceerd met cd/dvd's. Dit leidde tot onvolledigheid in de gegevensoverdracht, terwijl veel handmatig werk werd verricht. 

Lees nu de gehele success story opzetten XDS-register voor de uitwisseling van patientgegevens in West- en Midden-Brabant.

Engelse versie/English version

Inmiddels wisselen in West- en Midden-Brabant (Amphia ziekenhuis) en in Rijnmond (Erasmus MC) eerste bovenregionaal patiëntgegevens uit. Patiënten met kanker die door het Amphia Ziekenhuis in Breda worden doorverwezen naar het Erasmus MC, kunnen in de nabije toekomst sneller voort met hun behandeling. Dat is te danken aan een ict-koppeling die tot stand is gebracht tussen beide ziekenhuizen, waardoor behandelend artsen van het Erasmus MC inzage krijgen in behandelplannen, lab-uitslagen en diagnostische beelden als ct-scans en mri-opnamen van het Amphia Ziekenhuis. Het is voor het eerst dat ziekenhuizen uit twee verschillende regio’s patiëntgegevens kunnen gaan uitwisselen, uiteraard alleen met toestemming van de patiënt.

Lees nu het gehele persbericht

Lees nu de success story van Beeld- en Documentatie-uitwisseling RijnmondNet