XDS Noord-Nederland

In Noord-Nederland bestaan verschillende netwerken voor de uitwisseling van medische gegevens. Eind 2011 hebben alle betrokken ziekenhuizen (Groningen, Friesland en Drenthe, m.u.v. Meppel), in een gezamenlijk overleg van ICT-ers en beleidsmedewerkers, de wens uitgesproken om tot een regionale IT-infrastructuur voor uitwisseling van medische gegevens te komen. Dit leidde in 2012 tot een opdracht van de ICT-directeuren van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL/KCL), het Martini Ziekenhuis Groningen (MZH) en het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) aan GERRIT om hier een plan voor te ontwikkelen. Het project is gestart met een onderzoek hoe te komen tot een centrale infrastructuur met daarbij een uitgewerkte business case. Hiervoor zijn vele gesprekken gevoerd met beoogde eindgebruikers, IT-,managers, PACS-leveranciers en XDS-leveranciers. Dit heeft een beleidsrapport opgeleverd met hierin een visie voor de komende vijf jaar, inclusief de organisatorische randvoorwaarden en de financiele consequenties.

Lees nu de gehele success story XDS Noord-Nederland. 

Engelse versie/ English version