Voordelen van IHE

IT-applicaties voor de zorg die met goed gevolg de Connectathon hebben doorlopen, kunnen gemakkelijk met elkaar geïntegreerd worden, waardoor tijdens het implementatieproces bij een gebruiker tijd en geld gespaard worden. Bovendien bevatten de Integratieprofielen een beschrijving van de basisfunctionaliteiten die de gebruiker van een relevante applicatie kan verwachten.

Integratieprofielen kunnen daardoor ook worden gebruikt als uitgangspunt voor de ontwikkeling van aanbestedingen. Door de gepubliceerde Connectathonresultaten van een leverancier te combineren met de integratieverklaringen afgegeven voor specifieke producten, kunnen gebruikers een overzicht genereren van beschikbare IT-systemen voor de zorg die in overeenstemming zijn met een bepaald Integratieprofiel.

IHE helpt tenslotte om eerder gemaakte investeringen in bestaande IT-systemen te beschermen. IHE schept de mogelijkheid om, indien nodig, bestaande systemen op te waarderen en zulke systemen te laten werken met nieuwe applicaties van een andere leverancier. Dit verkleint de noodzaak om bestaande en functionerende IT-systemen te vervangen alleen omdat er in een afdeling van de zorgonderneming een nieuwe applicatie wordt ingevoerd.

Interoperabiliteit

Het vermogen om te communiceren, programma's uit te voeren of gegevens uit te wisselen tussen verschillende functionele systemen

Lees meer »

Verbetering efficiency

IHE Europa wordt door de Europese Commissie gezien als de leidende organisatie in het stimuleren van efficiënte standaarden en integratieprofielen

Lees meer »

Kostenbeheersing

IT-applicaties voor de zorg die met goed gevolg de Connectathon hebben doorlopen, kunnen gemakkelijk met elkaar geïntegreerd worden

Lees meer »