Interoperabiliteit

Goede interoperabiliteit is een voorwaarde voor het succesvol uitwisselen van informatie door IT-systemen. Zeker in de gezondheidszorg is een betrouwbare informatie-uitwisseling – letterlijk – van levensbelang. IHE werkt samen met haar deelnemers aan het verbeteren van de interoperabiliteit in de gezondheidszorg.

Wat is dat eigenlijk, interoperabiliteit?

ISO (International Organization for Standardization) geeft een definitie van interoperabiliteit:

"Het vermogen om te communiceren, programma's uit te voeren of gegevens uit te wisselen tussen verschillende functionele systemen op een wijze waarbij de gebruiker weinig of geen kennis nodig heeft van de typische kenmerken van die systemen."

(ISO-IEC 2382-01 Informatietechnologie Woordenlijst, Basisbegrippen)

Voor IHE zijn IT-systemen interoperabel als:

ze duidelijk gedefinieerde sets van relevante informatie op de juiste wijze kunnen uitwisselen in de context van een specifieke klinische situatie, en de juiste handelingen kunnen uitvoeren, zoals deze beschreven zijn in de specificaties van IHE.

IHE maakt gebruik van een gestandaardiseerd ontwikkelproces om op effectieve en pragmatische wijze tot goede systeemimplementaties te komen waarin de interoperabiliteit stevig geborgd is.