Kostenbeheersing

IHE biedt de betrokken partijen duidelijkheid;  van een implementatietraject en systeemkeuze tot en met de implementatie. Zorginstellingen vragen software leveranciers om systemen die gebaseerd zijn op IHE-profielen. Voor de leverancier is hierdoor duidelijk wat de zorginstelling verwacht. Vvoor zorginstellingen is het specificeren van een Programma van Eisen een stuk eenvoudiger. Voor beide partijen ontstaat op deze wijze een besparing in de kosten. De zorginstelling hoeft minder tijd te besteden aan de specificaties in de aanbestedingsprocedure en in een later stadium aan toetsing van de software tegen die specificaties. De software leverancier besteedt minder tijd aan de specifieke software specificaties voor een klant als hij gebruik maakt van de door IHE gespecificeerde profielen. Het grootste deel van het werk op het gebied van specificatie wordt voor de leverancier uit handen genomen. Ook dit spaart hem tijd en geld.

IHE biedt de deelnemende software leveranciers de mogelijkheid hun software te testen tijdens het testevenement Connectathon. Tijdens dit evenement testen software leveranciers hun systemen onderling. Het voordeel hiervan is dat de software leveranciers makkelijker en dus ook sneller een koppeling tussen verschillende systemen kunnen maken voor zorginstellingen. Dit is een ander aspect dat leidt tot kostenreductie door gebruik van de IHE-methodiek en de IHE-profielen.

Een derde aspect ligt op het vlak van de medische inhoud. IHE biedt naast infrastructurele profielen ook profielen die een workflow digitaal ondersteunen. In vergelijking met een papieren workflowondersteuning is een digitale ondersteuning sneller. Hierdoor kunnen onderzoeken sneller uitgevoerd worden en zijn de door de arts benodigde gegevens sneller beschikbaar. Ook bijvoorbeeld laboratoriumuitslagen zijn sneller beschikbaar voor de arts met behulp van een digitale workflowondersteuning. Bovendien, als de juiste gegevens op het juiste moment in het proces voor de juiste arts beschikbaar zijn, is de arts op de hoogte van de reeds uitgevoerde onderzoeken. Dit leidt tot een reductie van het aantal dubbelonderzoeken, puur door beschikbaarheid van informatie. Beide aspecten leiden tot een kostenbesparing.