Verbetering efficiency

De door IHE gespecificeerde profielen op het gebied van workflowondersteuning bieden een verbetering van de efficiency voor de deelnemende zorginstellingen. Samenwerking van meerdere verschillende partijen over instellingen heen wordt effectief ondersteund, evenals samenwerking binnen instellingen, binnen afdelingen en over afdelingen heen. Ook de samenwerking tussen verschillende systeemleveranciers verloopt efficiënter. IHE biedt de mogelijkheid om bestaande investeringen te beschermen en het bestaande systeemlandschap indien nodig efficiënt uit te breiden. Een bestaand systeem kan zodanig aangepast worden,-dat het voldoet aan de IHE profielen, waarna aansluiting op andere systemen soepeler kan verlopen.

Op deze manier behouden gedane investeringen hun waarde en kan de bestaande situatie uitgebreid worden, indien daar behoefte aan is. Het koppelen van de systemen betekent een betere afstemming van de informatievoorziening over de gehele informatiestroom heen, van inschrijving van de patiënt naar verslaglegging tot aan de facturatie, waardoor voor de gebruikers een efficiëntere werkomgeving ontstaat. Daarnaast leidt het gedegen raamwerk dat IHE biedt voor de workflowondersteuning tot een efficiëntere en effectievere digitale manier van werken. Doordat de gebruiker slechts eenmalig inlogt om alle benodigde gegevens te gebruiken, faciliteert IHE het op veilige wijze inrichten van de bescherming van de gebruikte gegevens en het veilig gebruik van die gegevens door gebruikers van het systeem.