Connectathon

De Connectathon is een evenement waar software leveranciers de interoperabiliteit van hun software intensief testen tegen software van andere leveranciers. Het is een jaarlijks terugkerend testevenement voor leveranciers die gebruik maken van de integratieprofielen van IHE. Jaarlijks worden wereldwijd drie Connectathons georganiseerd, één in Amerika onder auspiciën van IHE North America, één in Azië onder auspiciën van IHE Asia en één in Europa onder auspiciën van IHE Europe.

In 2018 vindt van 16 tot en met 18 april de IHE Europe Connectathon plaats in Nederland, Den Haag!

Wil je monitor worden op deze Connectathon, meld je dan nu aan!

IHE integratieverklaring

Als de tests tijdens een Connectathon juist zijn uitgevoerd, mag de softwareleverancier een IHE-integratieverklaring afgeven. Hiermee geeft hij een gestandaardiseerde indicatie van de mogelijkheden van zijn systeem af. Zorgverleners en zorginstellingen leiden aan de hand van zo’n verklaring af wat de mogelijkheden van het systeem zijn. Zij worden met zo’n verklaring geholpen in hun keuze voor een bepaald systeem.

Hoe werkt een Connectathon?

Ontwikkelaars van de deelnemende leveranciers komen een week lang op een fysieke locatie bijeen en testen hun systemen aan de hand van voorgedefinieerde tests. IHE zet onafhankelijke mentors in om te controleren of de tests op de juiste wijze uitgevoerd worden.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Aan een Connectathon gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. Het is dan ook zaak zeer tijdig in te schrijven voor een Connectathon. Hoe beter de voorbereiding, hoe beter de tijd tijdens een Connectathon benut kan worden voor het testen van de verschillende integratieprofielen die IHE rijk is. Een deel van de voorbereiding voor een leverancier bestaat uit het kiezen van de te testen IHE-profielen. Met deze profielen (en de rol of rollen die hij daarin verzorgt) meldt de softwareleverancier zich aan voor de Connectathon.

Ondersteuning vanuit IHE

IHE heeft een uitgebreide wiki-omgeving ingericht waar informatie over de Connectathon en de voorbereiding daarvan te vinden is. Ook worden live videosessies gehouden waarin de deelnemende leveranciers contact hebben met de organisatie over de voorbereiding en wat er in de voorbereiding en tijdens de Connectathon van de deelnemers verwacht wordt. De gehele Connectathon en de voorbereiding daarvan worden ondersteund door een door IHE Europa gebouwde 'suite' van tools, Gazelle geheten. In deze 'tooling' zijn alle integratieprofielen en de bijbehorende rollen opgenomen, inclusief de bijbehorende eisen en tests. Een leverancier die zich aanmeldt, krijgt toegang tot dit systeem waarin de door hem opgegeven profielen en rollen voor zijn tests opgenomen zijn. Hierdoor ontstaat voor iedere betrokkene een overzicht van de uit te voeren tests door de leverancier. Ook is te zien wat bijvoorbeeld de status van iedere test is, een handige functionaliteit gedurende de testweek zelf.

Voor meer informatie over de Connectathon, zie IHE Europe

OOK MENTOR WORDEN OP EEN CONNECTATHON? Lees nu het interview met Brian Sanderse.