Nieuws


Derde Kamerbrief elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Geachte voorzitter, ‘Goede en tijdige informatie-uitwisseling met de patiënt en tussen zorgaanbieders onderling is nodig voor goede kwaliteit van zorg’. Met deze zin ben ik mijn eerdere twee brieven aan uw Kamer over gegevensuitwisseling in de zorg (van 20 december 2018 en 9 april 2019) begonnen en ook deze derde brief begin ik weer op deze manier. Veel informatie wordt zorgbreed gebruikt en steeds meer gegevensuitwisseling gaat over zorgsectoren heen. Dit is belangrijk, omdat het…
Lees verder »

SAVE THE DATE! Meet up Informatieberaad Zorg 23 september 2019

NIEUWS INFORMATIEBERAAD ZORG Noteer 23 september in je agenda! Op 23 september 2019 vindt bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de 7de keer de Meet Up van het Informatieberaad Zorg plaats. Tijdens de Meet Ups van het Informatieberaad ontmoeten patiënten, zorgprofessionals, beleidsmakers én leveranciers en inkopers van technische oplossingen voor de zorg elkaar. Het thema van deze bijeenkomst is ‘Gezonde data’. Tijdens deze Meet Up doe je kennis op over het…
Lees verder »

SAVE THE DATE: eHealth Week 2020

ECP en ICT & Health werken weer samen 27 januari 2020 start E-healthweek met openingsmanifestatie Beste partners van de e-healthweek, De voorbereidingen voor e-healthweek 2020 zijn weer in volle gang. Het blijft van groot belang om gebruikers (professionals, burgers/patiënten) te bereiken en te activeren om e-health te gebruiken. Verderop in deze nieuwsbrief wordt dit onderschreven in de Kamerbrief van VWS. Veel vormen van technologie worden al succesvol geïmplementeerd en…
Lees verder »

Nieuws Skipr: Congres Van ketenzorg naar netwerkzorg

Congres, 10 oktober 2019, te Utrecht De zorg van nu 'Zorg' is een containerbegrip geworden, met silo's, verschillende belangen en diverse organisatiestructuren. Het zorglandschap is echter aan het veranderen. Behandelingen vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats. Dit leidt tot een verschuiving van de taken van het ziekenhuis naar de wijk. Maar hoe lang houden we het nog op deze manier vol? De zorg van de toekomst De keten moet worden herverdeeld. De uitdaging hierbij is: hoe…
Lees verder »

Patiëntgerichte zorg op maat in heel Europa

Vincent van Pelt
Een Spaanse toerist wordt in Amsterdam aangereden. Hij meldt zich bij de spoedeisende hulp in een ziekenhuis ter plekke. De verpleegkundige die de triage doet, vraagt via het Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH) de Patient Summary (PS) op van de patiënt in zijn thuisland, waarvoor hij eerder toestemming heeft gegeven. Het Nederlandse NCPeH neemt contact op met het Spaanse NCPeH, die een PS van de patiënt stuurt. Het Nederlandse NCPeH zet de gestructureerde gegevens om naar…
Lees verder »

IHE International News: Are you ready for HIMSS20? Call for Proposals now open through July 15th!

Do you want to get a head start on becoming a thought leader with a trusted voice in healthcare information and technology? Do you have a story or something educationally valuable to teach the world based on your experience in the industry? Share your expertise by speaking at the HIMSS Global Conference & Exhibition taking place in Orlando, Florida, March 9-13, 2020. More information on the Conference and how to submit here. Can't wait to see you there!
Lees verder »