11e IHE Nederland Jaarcongres i.s.m. HL7 Nederland

Op 14 november jl. organiseerde IHE Nederland haar 11e Jaarcongres in samenwerking met HL7 Nederland.

 

De PRESENTATIES zijn NU te downloaden via DROPBOX (u dient wel op Dropbox geabonneerd te zijn). Mocht u toch nog vragen hebben over de presentaties, neemt u dan contact op met het secretariaat van IHE Nederland,

Foto Impressie

Verslag van het Jaarcongres

 

DOWNLOAD HET PROGRAMMA

Plaats

Spant! te Bussum

Tijd

08.00 - 18.00 uur

Informatiemarkt

Tijdens het congres wordt voor u, als leverancier van ict-systemen in de zorg, de mogelijkheid de interactie op te zoeken, met deskundigen en potentiele klanten.
Tijdens de dag wordt een aparte expositieruimte ingericht waar IHE en HL7-leden en niet-leden ruimte kunnen huren om zich te profileren. Ook bieden wij dit jaar de exposanten de mogelijkheid om zich tijdens de lunch kort te presenteren. Graag nodigen wij u uit om als leverancier hier gebruik van te maken.

Prijzen voor deelname aan de informatiemarkt
Inschrijfformulier informatiemarkt

DEELNEMERS AAN DE INFORMATIEMARKT (tot nu toe):

InterSystems

Fenestrae

 

Chipsoft

ICT Automatisering

ENovation/Vanad Group

Alphatron

Inschrijving (congres)

Individuele IHE-deelnemers hebben GRATIS toegang tot het congres. Corporate deelnemers, per deelnemer maximaal drie personen gratis. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Overige medewerkers van bedrijven of organisaties die willen deelnemen, betalen een toegangsprijs van 250 euro. Niet IHE-deelnemers betalen idem dito een prijs van 250 euro. Tot 31 oktober kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Vervanging door een collega is altijd mogelijk. Inschrijving IHE-deelnemers en overige bedrijven en organisaties. HL7-leden kunnen zich inschrijven via de HL7 website. Of contact opnemen met het secretariaat van HL7: 0318-589791

Contact/Meer informatie

Programma: Evert Sanders, voorzitter van de werkgroep IHE Nederland Jaarcongres, 076-595 2491 / 06-205 25 482, evert.sanders@ihe-nl.org

Expositie en jaarcongres: Marita Mantle-Kloosterboer, Key Conference Support, 06-254 333 96, congres@key-cs.nl

IHE Nederland algemeen en registratie: Secretariaat IHE Nederland, 0318-589791, secretariaat@ihe-nl.org.

HL7 Nederland algemeen: Secretariaat HL7, 0318 – 548869, info@hl7.nl

Persbericht

Thema

SAMEN BETER!

Eenmalige registratie bij de bron, gebruikmaking van internationale standaarden die geschikt zijn voor meervoudig gebruik, zijn dé thema’s in het land van zorg en ICT. De Raad van de Volksgezondheid (RVZ) voegt in een recent advies hier nog een thema aan toe: de patiënt moet kunnen beschikken over al zijn gezondheidsgegevens als hij dat kan en wil in de vorm van een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). Al eerder gaf de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in haar rapport ‘Staat van de Gezondheidszorg 2011’ aan, dat – om dit te realiseren - standaardisatie van informatieuitwisseling hierbij essentieel is. En minister Edith Schippers wijst in een Kamerbrief (23 oktober 2013) op het belang van een duurzaam functionerend informatiestelsel in de zorg. Ze zegt: ‘Het is noodzakelijk om SAMEN met alle partijen in de zorg te werken aan de ontwikkeling, inrichting, het beheer, en het onderhoud van een samenhangend geheel van afspraken, standaarden en voorzieningen.’

SAMEN BETER! Daar gaat het om. Hét thema van het Jaarcongres 2014 dat IHE Nederland en HL7 Nederland SAMEN organiseren; organisaties die SAMEN de focus hebben op standaardisatie in de wereld van de zorg en ICT. SAMEN ook weer met andere standaardisatieorganisaties zoals GS1, Nictiz, NEN en Z-Index. ‘We willen met één stem optreden. Om vervolgens SAMEN met de overheid te werken aan een efficiënte en veilige informatievoorziening in de zorg’, aldus Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland.

SAMEN BETER oftewel VERBINDING… het thema ziet u uiteraard terug in de diverse lezingen op het congres.

PROGRAMMA 

DOWNLOAD HET PROGRAMMA

08.00 -  09.30 uur

ONTVANGST EN REGISTRATIE

08.30 - 09.15 uur

'Refresher course', uitleg begrippen en concepten IHE Nederland en HL7 Nederland

Rober BreasIHE Academy

Bert Kabbes en Helen Drijfhout-Wisse, HL7 Nederland

09.30 - 10.40 uur

PLENAIRE SESSIE 

09.30 - 09.45 uur

Welkom

Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland / Robert Stegwee, voorzitter HL7 Nederland

09.45 - 10.00 uur 

Introductie gezamenlijk Jaarcongres IHE Nederland en HL7 Nederland

Nick Guldemond, dagvoorzitter en Associate Professor Integrated Care & Technology, UMC Utrecht 

Nick Guldemond

Nick Guldemond

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00 - 10.20 uur

Keynote: Bevolkingsonderzoek, gebruik van standaarden lijkt simpel, maar de uitrol is complex

Bas van Vliet, Informatiemanager,Centrum voor Bevolkingsonderzoek RIVM

Een greep uit de praktijk van informatiehuishouding bij bevolkingsonderzoeken. Daar staan het gebruik van standaarden, eenheid van taal, eenmalige vastlegging van gegevens en het meervoudig gebruik daarvan op de agenda. Welke vraagstukken komt het Centrum voor Bevolkingsonderzoeken tegen bij het goed inrichten van de informatiehuishouding? Aan de hand van twee voorbeelden, ColonIS voor het Bevolkingsonderzoek naar darmkanker en het Perinataal Webbased Dossier op het gebied van de perinatale screeningen, belicht ik wat simpel lijkt, maar toch complex is.

10.20 -  10.40 uur

Cees Buren

Cees Buren

Keynote: Waarom artsen, onderzoekers en bestuurders standaarden nodig hebben

Cees Buren, Lid Raad van Bestuur Radboudumc

Lid Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) stuurgroep Registratie aan de Bron 

 

De informatiebehoefte binnen de zorg aan goede, betrouwbare en eenduidige informatie neemt toe. Zo wordt de zorg steeds meer georganiseerd in netwerken, is er behoefte aan het zichtbaar maken van de kwaliteit van de zorg en dreigen de kosten van de informatievoorziening onbeheersbaar te worden. De heer Buren neemt u mee in de wijze waarop de umc’s en Nictiz in gezamenlijkheid werken aan de implementatie van een toekomstbestendige registratie volgens de NFU-visie ‘Registratie aan de Bron’. 

10.40 - 11.10 uur

PAUZE

11.10 - 11.45 uur

WORKSHOPRONDE 1 - sessies A t/m E

A: Continuiteit van zorg met generieke overdrachtsgegevens

Sjaak Gondelach

Sjaak Gondelach

Gieneke van Veenen, ICT-architect LUMC en Sjaak Gondelach, Informatiearchitect UMC Utrecht

Welke afspraken en technieken zijn er nodig om semantische interoperabiliteit in de zorg te realiseren? Deze sessie laat zien wat er op het gebied van organisatie en procesinrichting tot en met applicaties en technische infrastructuur nodig is om medische informatie op een efficiënte en betekenisvolle manier uit te kunnen wisselen.

 

 

B: De visie van VZVZ op landelijke diensten en (boven)regionale uitwisseling 

Anil Jadoenathmisier

Anil Jadoenathmisier

Anil Jadoenathmisier, manager ICT en Innovatie VZVZ

Tijdens de presentatie wordt een introductie gegeven van de VZVZ en ontwikkelingen rond het LSP. De VZVZ biedt een landelijke infrastructuur met toepassingen die regionaal geimplementeerd worden. Tegelijkertijd worden op regionaal niveau ook andere toepassingen (bv gebaseerd op IHE/XDS) geimplementeerd. Zowel landelijk als regionaal spelen vraagstukken als patienttoestemming, patientauthenticatie, autorisatie en logging.Gaat iedereen de vraagstukken zelf oplossen of kunnen regio’s en de VZVZ samenwerken om elkaar te versterken?

 

 

 

C: Waar moet je beginnen? Uitwisseling medische gegevens tussen regio's

Robert Breas

Robert Breas

Jan Feenstra

Jan Feenstra

Robert Breas, senior consultant en trainer MedicalPHIT / Jan Feenstra, Programma manager Stichting GERRIT

Waar moet je beginnen en wat is er nodig om (inter)regionale uitwisseling te krijgen. In opdracht van het Regio Platform is een handreiking opgesteld voor afstemming  over de onderlinge samenwerkingsafspraken, ook tussen regio's.Het delen van ervaringen uit de praktijk, nav deze handreiking, komen aan bod  evenals de belangrijkste aandachtspunten vanuit de regio bezien.

 

 

 

D: IHE met FHIR, dé combinatie voor mHealth

Ewout Kramer

Ewout Kramer

Rene Spronk

Rene Spronk

Ewout Kramer, developer & trainer Furore, FHIR-evangelist / René Spronk, senior consultant, tutor en trainer Ringholm

HL7 FHIR is de nieuwe uitwisselingsstandaard van HL7, die beter geschikt is voor de cloud en mobiele toepassingen. In deze sessie laten we voorbeelden zien van wat de combinatie van IHE profielen met de nieuwe mogelijkheden van FHIR samen oplevert: de kracht van breed gedragen standaardisatie met de eenvoud van implementatie van FHIR.

 

 

E: Een informatiestandaard in de praktijk; geboortezorg

Arianne van de Wetering,

Arianne van de Wetering,

Arianne van de Wetering, informatie-analist / HL7-specialist Nictiz

In deze sessie het verhaal achter de schermen: ontwikkeling die start bij verloskundigen en gynaecologen, daarbij intensieve samenwerking met PRN en RIVM, ondersteuning door tooling, leidend tot interoperabele software door leveranciers en informatie-uitwisseling in de praktijk. Eenmalige registratie, meervoudig gebruik. Ter achtergrond: het nieuwsbericht van 10-7-2014 dat de standaard afkondigt.

 

 

 

11.50 -  12.25 uur

WORKSHOPRONDE 2 - sessies A t/m E

12.25 -  13.25 uur

LUNCH

13.25 - 13.55 uur

PRESENTATIES LEVERANCIERS

FENESTRAE 

Wim de Koning

Wim de Koning

Wim de Koning, initiatiefnemer IHE Werkgroep XDR-NL

Weg met die fax: digitale uitwisseling met IHE XDR

Door de toename van keten-zorg wordt de (extramurale) uitwisseling van patiënteninformatie steeds belangrijker. Gezien de beperkingen van de 'opt-in' oplossingen is er behoefte aan directe communicatie tussen behandelaars. In deze sessie leert u alles over XDR-NL, de nieuwe IHE standaard voor directe en veilige uitwisseling van alle medische documenten binnen de cure en tussen cure en care.

 

INTERSYSTEMS

Harold Beunk, ICT Automatisering / Intersystems

Harold Beunk

Harold Beunk

Managed workflow in Radiation Oncology based on IHE profiles at Massachusetts General Hospital

This presentation is about how to use  IHE profiles from different domains, such as IHE-ITI, IHE-RAD & IHE-RO to realize a workflow and data management system for the radiation oncology department of the Massachusetts General Hospital in Boston. ICT Automatisering used InterSystems technology as a powerful integration platform to realize the integration of a great variety of systems in a complex workflow environment. This was only possible by a consequent usage of the IHE Integration profiles.

 

14.00 - 14.35 uur

WORKSHOPRONDE 1 - sessies F t/m J

F: eOverdracht in de Care, en een praktische uitbreiding met GenOGeg bouwstenen

Fred Smeele

Fred Smeele

Dave Ormel

Dave Ormel

Fred Smeele, Programmamanager Registratie aan de Bron (coördinator projecten) NFU, Programmamanager Nictiz / Dave Ormel, manager RSO Haaglanden

In deze sessie wordt ingegaan op hoe de huidige eOverdracht standaard in de Care wordt gebruikt en hoe recent een harmonisatieslag heeft plaatsgevonden tussen de verpleegkundige eOverdracht en de medische Generieke Overdrachtsgegevens. Deze harmonisatieslag is uitgevoerd vanuit het klinische bouwstenen principe, zoals dat in het NFU-Nictiz programmma Registratie aan de Bron wordt gehanteerd. In de sessie zal worden besproken hoe op deze manier een geharmoniseerde, integrale set bouwstenen is ontstaan, waarbij de patiënt centraal staat en waar de verpleegkundige en de medische discipline ieder zijn eigen kijk op (kan) hebben. 

 

G: Relevante ontwikkelingen met HL7 V2.x, waaronder IHE LAB  

Jan Dannenberg

Jan Dannenberg

Jan Dannenberg, Projectleider/Integratiespecialist ICT Deventer Ziekenhuis

HL7 versie 2 is een veel gebruikte standaard tussen medische systemen in de organisatie. Kenmerkend is de berichtenstructuur. HL7 V2 is een stabiele integratieomgeving die zich bewezen heeft en nog steeds bewijst. Nu organisaties steeds meer gaan samenwerken en integreren tot ketens ontstaat er een fase van aanpassing en ontwikkeling op deze vertrouwde koppelingen. IHE profielen worden geïntroduceerd en afdelingen van verschillende organisaties gaan samenwerken. Zo heeft de samenwerking tussen IHE en HL7 geleid tot gebruik van versie 2.5 bij IHE-lab. Detaillering van koppelingen vindt plaats bij Lab2Lab interfacing en het aanleveren van microbiologie aan RIVM.
 

 

H: Hoe staat een PGD in het veld van standaardisatie?

Dirk-Jan van de Pol

Dirk-Jan van de Pol

Dirk-Jan van de Pol, Productmanager Quli

Het Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD) is een nieuwe manier van dossier voering door en voor de patiënt. Het PGD is een andersoortig dossier dan de huidige dossiers (EPD’s/ECD’s) bij zorgorganisaties. Wat betekent dit voor de standaarden? Zijn ze bruikbaar of moet het helemaal anders?

 

 

 

 

I: Landelijke registraties naar de bron

Gert-Jan van Boven

Gert-Jan van Boven

Gert-Jan van Boven, directeur Dutch Hospital Data (DHD)

Hoe houden we de registratielast in ziekenhuizen binnen de perken en krijgen we toch betere data? “Registratie aan de bron” is een belangrijk onderdeel van de oplossing. Met de implementatie van de diagnosethesaurus in de Nederlandse ziekenhuizen wordt de eerste praktische stap gezet. Hoe werkt dat precies?

 

 

 

 

J: Patiënt aan de knoppen bij UPZuid - UPZuid: 3 koppelingen: regionaal, interregionaal en patiënten portaal 

Ulco Woudstra

Ulco Woudstra

Ulco Woudstra, manager Stichting UPZuid

In de regio West- en Midden Brabant worden patiëntgegevens uitgewisseld op basis van XDS tussen het Amphia ziekenhuis, instituut Verbeeten en Elisabeth ziekenhuis.

De XDS index, die wordt beheerd door de stichting UPZuid, is interregionaal gekoppeld voor uitwisseling met EUMC.

Er wordt een patiënten portaal gebruikt voor oncologie patiënten van Amphia.  

 

 

 

14.40 - 15.15 uur

WORKSHOPRONDE 2 - sessies F t/m J

15.15 - 15.45 uur

PAUZE

15.45 - 17.00 uur

PLENAIRE SESSIES

15.45 - 16.30 uur

Uitreiking IHE Scriptieprijs en vooruitblik 2015 IHE Nederland en HL7 Nederland

16.30 - 17.00 uur

Jan Vesseur

Jan Vesseur

De gegevens over de patient. Wat gebeurt er allemaal mee?

Jan Vesseur, Projecthoofdinspecteur patientveiligheid en zorg ICT bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Welke rol spelen zorgprofessional en patiënt bij het uitwisselen van gegevens over de patiënt.

Helpen de instrumenten die we daar nu bij gebruiken of juist niet. Wat moet er gebeuren om het uitwisselen te verbeteren.

 

 

17.00 - 18.00 uur

BORREL

Schrijft u zich nu in! (IHE-deelnemers en overige bedrijven/organisaties)

Schrijft u zich nu in! (HL7-leden)