Albert Drouven: ´De patiënt ziet apotheker, huisarts en ziekenhuis als één kring om hen heen´

Van 11 tot en met 15 februari jl. vond de jaarlijkse HIMSS Conference plaats in Orlando (VS). Vanuit The HIMSS Dutch Community bezocht een Nederlandse delegatie het event. IHE Nederland - onder leiding van Tie Tjee en Marlene Gigase - gaven een aantal interoperabiliteit tours. We laten mensen aan het woord die het event/IHE bezocht hebben. Wat hebben zij geleerd en hoe verder? Albert Drouven, openbaar apotheker van apotheek Holtenbroek in Zwolle: ¨ICT in de zorg is mij niet onbekend. Op de HIMSS zag ik echter, dat er al veel meer mogelijk is, dan gedacht.¨

 

Albert Drouven

Albert Drouven

Naast apotheker is Drouven voorzitter van de Coöperatieve Apothekers Vereniging regio Zwolle (CAVRZ), die apothekers in de regio ondersteunt in hun dagelijkse werkzaamheden. Voorzitter is hij ook bij NedAIS (Apothekers Informatie Systemen), een koepel van de gebruikersverenigingen van AIS´n. Initiatiefnemers van NedAIS zijn de gebruikersverenigingen Farmakeur – apothekers die werken met een AIS van Compu Group Medical (CGM) – de Vereniging gebruikersoverleg Pharmacom (VeGoP) -  voor apotheken met een Pharmacomsysteem - en de VcFA (Vereniging van Farmasys Apotheken. Tot slot is Drouven betrokken bij het in 2018 opgerichte MedZwolle, een samenwerkingsovereenkomst tussen apothekers en huisartsen in de regio rondom Zwolle. Het doel is middels ICT oplossingen de samenwerking maximaal te ondersteunen. Binnen deze stichting valt voornamelijk de organisatie van zaken die betrekking hebben op het clusterbeheer van Pharmapartners.

ICT-koppelingen in de regio Zwolle

ICT is in de zorgsector is Albert Drouven dus niet vreemd. De apotheek zelf werkt al zo´n 19 jaar met een AIS. De patiënt heeft daar voordeel van. Drouven: ¨Het is vooral het gemak, dat apothekers in hetzelfde kaartsysteem kijken. De aantal gegevens van patiënten die we in kunnen zien, is veel ´rijker´ dan voorheen. We werken dus constructief met elkaar samen in de regio. Patiënten kunnen dan ook vrij gemakkelijk naar een andere apotheek lopen voor hun medicatie, als ze toevallig daar zijn. De politheek in het ziekenhuis - tevens dienstapotheek - werkt ook met ons AIS. Kortom, ook daar zijn alle medicatiegegevens van de patiënt bekend.¨

Een groot deel van de huisartsen in de regio gebruiken Medicom van Pharmapartners. De apotheek van Albert Drouven is al zo´n acht jaar met deze huisartsen gekoppeld. ¨Heel prettig. Ook hier geldt, we hebben met deze koppeling veel meer informatie over de patiënt. We kunnen gemakkelijk iets voor voor hem of haar betekenen, of elkaar als zorgverleners helpen.¨

Koppeling met het ziekenhuis is helaas nog ´een dingetje´. ¨Wel is de leverancier nu bezig met een koppeling waarmee we in de viewer van het ziekenhuisinformatiesysteem kunnen kijken. Dat gaat, beveiligd uiteraard, via het openbaar internet¨, aldus Drouven.

Groot veld

Het was de eerste keer voor Albert Drouven op de HIMSS. ¨Ik ben gegaan vanuit mijn interesse voor ICT. Wat gebeurt er allemaal in de zorg, kijkende naar het integreren over alle sectoren heen? ¨

Op de vraag wat Drouven vooral geleerd heeft, zegt hij: ¨Overall is ICT in de zorg best al ver. Microsoft stond daar bijvoorbeeld met de Hololens. Fantastisch om te zien. Verder viel het mij op, dat velen denken dé oplossing te hebben voor interoperabiliteit. Mooi, maar straks hebben we 40 partijen met een oplossing. Oftewel: niets. Alleen 40 domeinen, als we niet oppassen. Hoe zorgen we ervoor dat interoperabiliteit een groot veld wordt? Dat is een behoorlijke uitdaging. Daar komen onder andere ook juridische zaken bij kijken. En ja, wat is een fatsoenlijk speelveld in Nederland? Op de HIMSS zag ik veel oplossingen die sterk op de tweedelijn gericht zijn. In ons land zijn we echter met eerste- en tweedelijn anders georganiseerd dan in de rest van de wereld.¨

Governance

¨Zeker¨, zegt Albert Drouven, als we hem vragen of IHE een rol heeft in interoperabiliteit in Nederland. ¨Op de HIMSS werd me duidelijk dat IHE-XDS al veel meer gebruikt wordt, dan ik dacht. Tie Tjee vertelde ook, dat het de bedoeling is het LSP en XDS-netwerken - van veel ziekenhuizen - met elkaar te koppelen.¨ Als we de apotheker vertellen, dat IHE meer is dan XDS, kijkt hij verwonderd: ¨Is dat zo? Dat is goed om te weten!¨

Maar waar het ook Drouven vooral bij interoperabiliteit om gaat, is een goede governance. Wellicht met VZVZ in een regierol. Precies zoals Piet Hein Knoop en Marijn van der Velden noemden, toen we hen interviewden naar aanleiding van de HIMSS.

Verwachting patiënt

¨Open standaarden, het delen van gegevens, het is een voldongen feit, zegt Albert Drouven. ¨Marijn zei al, de patiënt verwacht dat we real time data over hem hebben. Hij vindt het vreemd als we bepaalde informatie niet hebben. Een voorbeeld? Sommige medicatie is voor verschillende doeleinden te gebruiken. Maar de doseringen kunnen verschillen. Medicatie X krijgt de patiënt bijvoorbeeld in ziekenhuis Y. In de apotheek vraag je dan soms: ´Is uw medicatie X voor aandoening Z bedoeld?´. Om de juistheid van een dosering te controleren. Dan kijkt de patiënt je aan en zegt: ´Maar weet u dit dan niet?´ In de beleving van de patiënt is het heel logisch, dat hun zorgverleners over dezelfde informatie beschikken. De patiënt ziet apotheker, huisarts en ziekenhuis als één kring om hen heen.¨