Bedrijvendokter die de zorg helpt

IHE heeft vier nieuwe ambassadeurs aangesteld in 2017 op de beurs Zorg & ICT die de organisatie en het gedachtegoed nadrukkelijk gaan promoten in de zorg. Wie zijn ze? Wat doen ze? En hoe gaan ze invulling geven aan hun nieuwe rol? In vier korte afleveringen stellen we ze voor. Aan het woord: Dorine Veldhuyzen

Met haar bedrijf Talmor traint en adviseert Dorine Veldhuyzen zorgprofessionals en -organisaties, maar oorspronkelijk komt zij niet uit de zorg. Ze begon haar loopbaan in de ict en logistiek en gaandeweg liet ze zich bijscholen in verandermanagement en vanaf 2000 adviseert ze als zelfstandig consultant bedrijven en organisaties.

Dorine Veldhuyzen

Dorine Veldhuyzen

Toen Veldhuyzen een aantal opdrachten in de zorg had gedaan, besloot ze zich daarin te specialiseren. “De combinatie van ict, innovatie en de menselijke factor vind ik heel boeiend”, legt ze uit.

Ze maakt daarbij dankbaar gebruik van de ervaring die ze heeft opgedaan in het bedrijfsleven met onder andere ketenontwikkeling. Ze constateert dat er in de zorg nog veel wordt gewerkt vanaf eilanden. “Tussen bedrijfsleven en zorg zit qua ontwikkeling ongeveer een gat van 25 jaar.”

Zo’n anderhalf jaar geleden kwam ze in aanraking met IHE. “In de geboortezorg wordt steeds integraler gewerkt. Daarvoor is een goeie informatie-uitwisseling essentieel.” Hoe doe je dat? ”In elk geval door inhoudelijke kennis te combineren met ict-kennis.” Allemaal in één groot systeem is niet nodig, is Veldhuyzens overtuiging. “Je kunt beter bestaande ict-oplossingen optimaal benutten.”

Wie in de lead moet zijn om dat te bewerkstelligen, is een lastig punt, weet Veldhuyzen. “Partijen willen wel, maar kijken naar elkaar. Bovendien is er vaak sprake van tegengestelde belangen. Wie de ict heeft, wil vaak ook de sturende partij zijn.”

IHE kan daarin volgens haar een prachtige rol vervullen. “Het is een internationale non-profitorganisatie zonder belangen. Zeg maar de derde partij die neutraal is.” De uitdaging voor IHE is volgens haar leveranciers bij elkaar brengen, ze laten inzien dat ze onderdeel zijn van een groter geheel.

Over de invulling van haar ambassadeurschap hoeft ze niet meer na te denken. “Die rol speel ik eigenlijk al tijdens mijn advieswerk. Hij is als het ware vanzelf ontstaan.”