De Pippi Langkous van de zorg

IHE heeft vier nieuwe ambassadeurs aangesteld in 2017 op de beurs Zorg & ICT die de organisatie en het gedachtegoed nadrukkelijk gaan promoten in de zorg. Wie zijn ze? Wat doen ze? En hoe gaan ze invulling geven aan hun nieuwe rol? In vier korte afleveringen stellen we ze voor. Aan het woord: Michel van de Beek

Hij ziet zichzelf soms als een soort Pippi Langkous. “In sommige situaties zeggen mensen te snel dat iets niet kan. Dan denk ik regelmatig net als Pippi dat het wel kan en ga ik er ook voor zorgen dat het kan”, zegt Michel van de Beek.

Michel van de Beek

Michel van de Beek

 

Zo opende hij een aantal jaar geleden een revolutionaire apotheek waarin alleen hij en een robot werkzaam waren. Dat werd door heel veel partijen in de zorg voor onmogelijk gehouden, maar hij deed het. “Door slimme inzet van robotisering en big(ish) data was meer tijd voor zorg. Daarom was het effectief, kwaliteitsverhogend en ook nog eens kostenefficiënt.”

Van de Beek hoefde bijvoorbeeld veel minder voorraad aan te houden dan een traditionele apotheek. Scheelde heel veel geld. “Dat kwam omdat ik in verbinding was en heel erg nauw samenwerkte met patiënten, huisartsen en leveranciers.”

Hoe succesvol ook, het avontuur duurde slechts vierenhalf jaar. Na aanvankelijke goedkeuring maakte de Inspectie het hem uiteindelijk onmogelijk om door te gaan. Of zoals Van de Beek het zelf zegt: “M’n kop moest er af.”

Toen was hij klaar met de zorg. Hij begon aan een opleiding bedrijfskunde. Een docent wist hem er uiteindelijk van te overtuigen dat hij in de zorg actief moest blijven. Juist door zijn inzicht, kennis en ervaring zou hij een goede rol kunnen spelen.

Nu staat hij met zijn bedrijf Ondernemend in Zorg zorgverleners bij die willen vernieuwen maar niet weten hoe. Zo begeleidt hij momenteel bijvoorbeeld een internetapotheek en een start up in genetica. “Ik help ze om hun business toekomstproof te maken.”

Vernieuwen doe je volgens Van de Beek met kleine stapjes en vanuit bestaande middelen en structuren. “Het is een utopie om te denken dat je iets bestaands in één keer kan vervangen door iets totaal nieuws. Het moet ontstaan en evolueren, in wisselwerking met betrokken stakeholders. Vanuit commitment en intrinsieke motivatie. Met oog voor context en betekenisgeving.” Om die reden gelooft hij ook niet in centraal opgelegde landelijke EPD’s. “Dat komt niet voort uit intrinsieke motivatie.”

Vernieuwing moet wat Van de Beek betreft leiden tot een ecosysteem waarbij zorgvrager en zorgverleners één op één met elkaar in wisselwerking staan. “Alleen dan krijg je zorg duurzaam”, zegt de ondernemer.

Van de Beek kwam via het hockeyveld in aanraking met IHE. Hij en IHE-leveranciersvoorzitter Tie Tjee zijn actief voor dezelfde club, vandaar. Hij is ervan overtuigd dat IHE dat ecosysteem dichterbij kan brengen. “IHE is bij uitstek de partij die dat goed kan inregelen.” En hij gaat daar zelf actief zijn steentje aan bijdragen. “Ik zit bij veel overleggen en werkgroepen en zal IHE promoten waar het kan. Binnenkort organiseer ik een sessie in samenwerking met Werkgroep zorg 2025 naar aanleiding van Bridging the G@P. Waarbij ik het omarmen van IHE naar voren breng als eerste stap om de afstand tussen de huidige situatie en het ideaal te overbruggen.”