Derde Voortgangsrapportage Wet Cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens (33 509)

Ministerie van VWS, 13 december 2019

Op 4 oktober 2016 heeft uw Kamer de Wet cliëntrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg1 aangenomen. Hierbij is toegezegd dat beide Kamers jaarlijks geïnformeerd zullen worden over de voortgang van de wet. De eerste voortgangsrapportage stuurde ik op 12 december 2017 naar uw Kamer en de tweede voortgangsrapportage ontving uw Kamer op 20 december 2018. Deze brief vormt de derde voortgangsrapportage en betreft de periode december 2018 tot en met november 2019.

Lees nu het totale bericht