Expert-bijeenkomst Informatieberaad Zorg

Datum:
7 november 2017, 09:30 - 16:30
Locatie:
Vergadercentrum Vredenburg 17, Utrecht

Het Informatieberaad Zorg heeft gevraagd om specialistisch advies over drie onderwerpen. Experts worden uitgenodigd om mee te werken aan:

de Architectuurkaders: basisprincipes, uitgangspunten en praktijkenbibliotheek, waar we het niet mee oneens kunnen zijn;
de Project Start Architectuur: zorgaanbieders digitaal bereiken (register zorgaanbieders);
de Project Start Architectuur: veilige gegevensuitwisseling met persoonlijke gezondheidsomgevingen (PKI).

Om deze onderwerpen, samen met het werkveld, uit te werken organiseert het Informatieberaad Zorg binnenkort twee bijeenkomsten: op dinsdag 7 november en op dinsdag 5 december. De bijeenkomst op 7 november kent ook een plenair gedeelte om de community te informeren over de stand van zaken. De bijeenkomst op 5 december is puur bedoeld voor de drie werkgroepen.

De onderwerpen zullen in nauwe verbinding met de Kerngroep worden uitgewerkt en de opbrengst van de werkgroepen wordt begin 2018 in open consultatie gebracht.

Deze activiteiten lopen parallel aan een rondje langs het veld, waarbij Zorginstituut Nederland de zienswijze, behoefte en invulling daarvan bij bestuurders van het Informatieberaad Zorg en Kerngroepleden ophaalt.

Meer informatie (bron Informatieberaad in de Zorg)