Fabien van ’t Woudt over IHE:  ‘Het gaat om de mens, de patiënt én de samenwerking’

Meer dan 15 jaar is Fabien van ’t Woudt - Product Manager bij Fenestrae - al actief in de ICT. “Toen ik begon was er één computer met internet en viel er nog veel te ontdekken.” Twee jaar geleden kwam hij in contact met de IHE. “Met Fenestrae wilden wij ons meer richten op de gezondheidszorg en het veilig uitwisselen van gegevens, het digitaliseren van papierstromen, tussen zorginstellingen. Toen kwamen we al snel bij de IHE terecht.”

Waarom IHE

Fenestrae richt zich op vier verticale markten: bank- en verzekeringswezen, manufacturing, retail en healthcare. ‘We wilden ons binnen de gezondheidszorg meer richten op ziekenhuizen’’, vertelt Van ’t Woudt.‘Maar wat speelde en speelt er in die markt met het oog op uitwisseling van informatie en zo kwamen we in contact met de IHE. Het mooie van deze organisatie is, dat het een samenwerking is tussen ICT-dienstverleners, ziekenhuizen en de overheid. We hebben ons direct als IHE-deelnemer aangemeld.’ Fenestrae is actief binnen de werkgroep IHE-XDR, denkt mee in de stuurgroepvergaderingen, over het beleid van IHE en verdere ontwikkelingen.

Fabien van 't Woudt

Fabien van 't Woudt

Mensenlevens redden

We praten verder met Fabien van ’t Woudt over het belang van IHE. Hij zegt: “Met IHE kunnen specialisten de juiste beslissingen maken omdat ze alle informatie tot hun beschikking hebben. Dit resulteert in het verbeteren van de behandeling en kwaliteit van de zorg. De samenwerking tussen gebruikers en ICT leveranciers speelt hierin een cruciale rol. IHE gaat echt ergens over. Los je problemen met betrekking tot informatie-uitwisseling op, dan kun je mensenlevens redden. In de zorg, en dus bij IHE, gaat het om de mens, de patiënt en de samenwerking. Alhoewel ik soms vind dat binnen IHE het theoretische deel, de praktische invulling, te veel de bovenhand heeft. In essentie gaat het om die patiënt. Dat hij betere zorg kan krijgen. Dat het niet meer nodig is, dat hij met een pak papier onder de arm van ziekenhuis A naar B gaat. Zijn gegevens dienen overal beschikbaar te zijn. Uiteraard heeft IHE uiteindelijk ook de focus op de patiënt. Maar ik denk, dat we, en eveneens IHE, soms wat ‘kleiner’ kunnen denken. IHE hoeft niet altijd een lang, intensief traject te zijn. Met, bijvoorbeeld, het hanteren van één IHE-integratieprofiel kan een ziekenhuis het verschil maken in de communicatie, zowel binnen als buiten het ziekenhuis. Waardoor uiteindelijk de patiënt beter af is. Met een IHE-ambassadeurschap zou ik dit graag willen uitdragen.”

Bewustwording

“Ik geloof heilig in de initiatieven van IHE”, vervolgt Van ’t Woudt. “Kijk naar de Connectathon. Een serieuze samenwerking tussen diverse bedrijven. Er is awareness tussen de softwareleveranciers. Zij zien dat het noodzakelijk is met elkaar te communiceren. Uitstekend van IHE vind ik ook dat ze vele profielen ontwikkelen. Ze maken geen standaarden. ‘Doe het zo, want iedereen heeft hetzelfde probleem’. Zie de profielen als een handboek, een manier om een praktische invulling te geven aan de problemen die er zijn bij het uitwisselen van gegevens.”

Kortom, Fabien van ’t Woudt wil zich graag inzetten als IHE-ambassadeur. IHE uitdragen, gesprekken en het geven van lezingen. Want zo zegt hij: “Onbekend maakt onbemind. Laten we er met z’n alleen voor zorgen dat IHE sterker wordt, meer deelnemers krijgt. Met het uiteindelijke doel, dat IHE over pakweg tien tot vijftien jaar niet meer nodig is. Wat betekent, dat alles geregeld is. Dat interoperabiliteit binnen en tussen ziekenhuizen – en andere zorgdisciplines - écht mogelijk is.”