Handreiking MDO Mammacarcinoom: ´Dé kwaliteitsregistratie waar iedereen het al heel lang over heeft´

Onlangs is de IHE Nederland Handreiking ´Transmurale MDO Mammacarcinoom vormgegeven op basis van (inter)nationale standaarden´ uitgekomen. De handreiking is zowel voor technici als niet-technici goed leesbaar. We spreken met Evert Sanders, gebruikersvoorzitter van IHE Nederland en radioloog in Amphia Ziekenhuis, over het hoe en waarom van deze uitgave.

 

Evert Sanders

Evert Sanders

Het was niet alleen het idee van de werkgroep Zorgprocessen van IHE Nederland om de handreiking samen te stellen. Binnen het Nationaal Borstkanker Overleg Nederland (NABON) waren mensen al bezig om het MDO-proces te verbeteren. Ook het ministerie van VWS wilde bepaalde zorgprocessen prioriteren. ¨Deze drie zaken kwamen bijeen¨, vertelt Evert Sanders. ¨Er was al voorwerk gedaan. Met behulp van IHE-integratieprofielen op basis van bestaande standaarden hebben we vervolgens het werkproces in de handreiking beschreven. Oftewel, vertellen we hoe we alle losse gegevens in een MDO elektronisch bij elkaar kunnen brengen en houden. Het community denken - we zien allemaal de noodzaak ervan in, allen hebben we nagedacht over de rol van de ander - was hierbij uitermate belangrijk.¨

Van de zotte

Sanders vervolgt: ¨Het is van de zotte, dat we informatie over een patiënt, afkomstig van verschillende zorgverleners, telkens weer opnieuw moeten invoeren. Ik ervaar dit dagelijks als radioloog, net zoals collega-radiologen. Ooit hebben we geturfd hoe vaak we ´links of rechts´ op moesten schrijven (30 keer!) voordat het slot-MDO plaatsvindt. Dit is het overleg waarin met alle betrokken disciplines gesproken wordt over de behandeling van een patiënt bij wie een mammacarcinoom is vastgesteld. Alle informatie over de patiënt is er, maar ligt overal verspreid. Voordat we het beseffen, missen we informatie. De regie ontbreekt. Dat moet en kan nu anders.¨

Fantastisch

De handreiking is niet alleen bedoeld voor zorgverleners betrokken bij het MDO. Ook leveranciers van zorg/ict-systemen doen er hun voordeel mee, evenals het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), aldus Sanders. ¨Codeurs van IKNL moeten in elk ziekenhuis informatie verzamelen over borstkankergetallen. Die informatie is er, maar omdat deze niet geüniformeerd wordt geregistreerd, kunnen we deze niet automatisch verzamelen. Nu de handreiking is, kan dit wel. Fantastisch. Want dit is de kwaliteitsregistratie waar iedereen het al heel lang over heeft.¨

 

Scope

Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz ligt ten grondslag aan deze praktische handreiking. De uitgangspunten zijn het huidige transmurale werkproces, al bestaande nationale en internationale standaarden en toegepaste IT-systemen. De infrastructuur en data governance vallen buiten de scope van dit document. Door deze los te koppelen van functionaliteit en proces, ontstaat er ruimte voor innovatie.

Officiële uitreiking

Op korte termijn reikt Evert Sanders samen met de auteurs Marlene Gigase en Igor Schoonbrood de handreiking officieel uit aan het NABON. Op de website van IHE Nederland en in de social media zal hieraan aandacht geschonken worden. Dus hou het nieuws van IHE in de gaten!

Samenvattend, waarom is het een must om de handreiking te downloaden en te lezen? Evert Sanders: ¨Ziekenhuizen zijn met elkaar verbonden in de oncologische zorg. Elke regio kent haar eigen organisatie rondom gegevensuitwisseling in de oncologie. Alle betrokken mensen, herkennen het probleem dat ik zojuist geschetst heb. Allen die de handreiking gaan lezen, zullen herkennen dat er uitermate zinvolle voorstellen in staan. We beschrijven heel systematisch wat er moet gebeuren om tot een betere gegevensuitwisseling te komen in het transmurale MDO mammacarcinoom.¨

DOWNLOAD NU DE HANDREIKING

LEES HET EERDER UITGEKOMEN BERICHT OVER DE HANDREIKING

Wilt u op de hoogte blijven van dit onderwerp of nader betrokken? Stuur dan een mail met onderwerp ‘MDO Handreiking’ naar het secretariaat van IHE Nederland.