Programma HIMSS Dutch Community, HIMSS 2019

Van 11 tot en met 15 februari vindt de jaarlijkse HIMSS Conference plaats in Orlando. Ook dit jaar gaat er een Nederlandse delegatie naar het event vanuit The HIMSS Dutch Community.

Klik hier voor de organiserende partners.

Klik hier voor de industry partners.

In de huidige tijd genieten de meeste mensen en sectoren van economische voorspoed. Tegelijkertijd is er een steeds nijpender tekort aan middelen. Er is tekort aan gekwalificeerd personeel en er staat grote druk op beschikbare gelden. Parallel hieraan worden we geconfronteerd met een groeiende vraag naar zorg. Anders gezegd, het elastiek wordt aan twee kanten uitgerekt. Schaarste heeft vaak een nare bijsmaak. Mensen staan in een overlevingsmodus en zijn gericht op de korte termijn. Echter, schaarste kan ook leiden tot positieve resultaten. Denk aan innovatie en een vergroot probleemoplossend vermogen. Met de creativiteit van de mens kan op korte termijn al veel worden opgelost. Maar, hoe houden we de lange termijn doelen helder? Een strategie voor de eigen organisatie is van groot belang om te overleven. ‘Wie wil ik zijn en wat is mijn positie in de maatschappij?’

Tijdens het Nederlands programma van HIMSS 2019 in Orlando zetten we u aan het denken aan de hand van inspirerende sprekers die innovatief aan de slag zijn gegaan met de uitdagingen waar zij voor staan. De sprekers belichten ieder één van de volgende aandachtsgebieden:

HR
ICT en technologie als ondersteuning van het primaire proces
Financiering
De rol van de verpleegkundige
Leiderschap

HIMSS19 biedt via inhoudelijke sessies inzicht in de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen. Daarnaast is het een uitgelegen kans om zowel nationaal als internationaal te netwerken.

Klik hier voor het programma.

Klik hier voor registratie en reisarrangementen.

Klik hier voor de sprekers.