HIMSS Europe 2018: Sterk Nederlands karakter

Van 27 tot en met 29 mei vond de HIMSS Europe plaats in Barcelona/Sitges. Mede door de betrokkenheid van het Ministerie van VWS bij de programmering, had deze editie naast een Europees, ook een sterk Nederlands karakter. Namens het bestuur van IHE Nederland waren Tie Tjee en Onno Gabel aanwezig op dit interessante en waardevolle event.

 

Sitges vulde zich deze dagen met een internationale afvaardiging van de zorgsector. Zorg startups, investeerders, professionals, ICT-leveranciers, patienten, bestuurders, verzekeraars, beleidsmakers en beslissers vonden hun weg naar de HIMSS Europe. Samen praatten zij over actie; oplossingen van maatschappelijke problemen. Gezocht werd naar verdere regionale en grensoverschrijdende samenwerkingen. Innovatie, beleid moeten zorgen voor transformaties in de zorg.

Onno Gabel

Onno Gabel

 

De start van het Nederlandse programma vond plaats op zondag 27 mei om 15.00 uur met een kick-off door Secretaris-Generaal Erik Gerritsen van het ministerie van VWS voor de Nederlandse community. Een belangrijk moment, zegt Onno Gabel: "Het is goed om te zien, dat onder andere het ministerie van VWS sterk betrokken was bij de HIMMS. Zij staan normaliter op afstand van de dagelijkse praktijk. Op het event spraken zij diverse met mensen uit die praktijk en leerden dat er meer nodig is / geregeld moet worden op digitaal gebied in de zorg. 'Zijn daar nog geen richtlijnen voor?' Een van de vragen, die ik voorbij hoorde komen. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar voor interoperabiliteit is veel meer tijd en energie nodig, dan men in eerste instantie denkt."

Een van de aanwezigen was ook de werkgroep Zorg 2025. Deze stichting houdt zich bezig met de vraag hoe de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand te houden is met behoud van de kwaliteit van zorg als centraal uitgangspunt. De werkgroep bestaat uit verschillende jonge zorgprofessionals in opleiding: medisch specialisten, klinisch chemici, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijke gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers.

Tie Tjee

Tie Tjee

 

Tie Tjee: "Tijdens de dagen zag je overal 'plukjes' mensen doorlopend met elkaar in discussie. Lobbyen leek bijna belangrijker dan het programma zelf. Natuurlijk ook vanwege de aanwezigheid van belangrijke afvaardigingen; zoals al gezegd, het ministerie van VWS, het Informatieberaad, werkgroep Zorg 2025, NFU, ZN, Nictiz en VZVZ. Enkele van deze afgevaardigden verenigden zich ook op de woensdag en donderdag. Het verslag van deze besloten bijeenkomsten volgt binnenkort. Op de site van IHE zullen we laten weten, welke projecten hieruit voortgekomen zijn. Tevens hebben we vooruitlopend op de HIMSS events van volgend jaar afspraken gemaakt met HIMSS Europe, die weer in een Agreement worden vastgelegd. Voor de volgende HIMSS Europe conferentie in Helsinki heb ik tevens IHE Europe en PCHAlliance betrokken, om daar gezamenlijk iets moois te tonen."

Kortom, gesteld mag worden dat de HIMSS Europe 2018 een groot succes was, mede dankzij de Nederlandse inzet.