IHE Ambassadeurs aan het woord over het IHE-jaar 2017: Arjen Becht

Veel mensen weten inmiddels waar IHE voor staat, hoe het gebruikt kan worden en wat de voordelen zijn. Maar daar houdt het niet mee op. IHE kan altijd extra ondersteuning gebruiken om het gedachtengoed te promoten en verder te verspreiden. Hiertoe is het IHE Ambassadeurschap in het leven geroepen. In een reeks korte artikelen laten we wij hen aan het woord. Wat hebben zij in 2017 gedaan op het gebied van IHE? Aan het woord is Arjen Becht, klinisch fysicus, Gelre Ziekenhuizen.

Arjen Becht

Arjen Becht

"Op vele fronten ben ik dit jaar met IHE bezig geweest en heb ik de organisatie – als vanzelfsprekend – gepromoot. Zo was ik monitor bij de IHE Europe Connectathon in Venetië. Overigens, elk jaar ben ik wel op de Connectathon als monitor te vinden. En denk ik mee over hoe het monitorschap gepromoot kan worden onder klinisch fysici (i.o) en klinisch informatici (i.o)."

Hij vervolgt: "Daarnaast heb ik IHE REM (Radiation Exposure Monitoring) gepromoot tijdens een aantal voordachten, te weten bij de opleiding Stralingshygiëne voor radiologen/radiotherapeuten (Boerhaave instituut), tijdens de bijscholing NVKF (over nut en noodzaak dosismonitoringsoftware) en op het PACS congres van MedicalPHIT (idem dito over nut en noodzaak dosismonitoringsoftware). Ook heb ik in mijn bijdrage aan de PACS2 cursus van MedicalPHIT de mogelijkheden en beperkingen van IHE-profielen meegenomen.’

‘IHE REM is als selectiecriterium gebruikt in ons ziekenhuis bij het selectietraject leveranciers dosismonitoringsoftware. In het NCS/VWS projectplan is IHE REM opgenomen als infrastructuur bij het vaststellen diagnostische referentieniveaus voor kinderen. Tot slot, heb ik het initiatief genomen om met het bestuur van IHE Nederland commentaar in te dienen op het ICRP Draft Report for Consultation: Diagnostic Reference Levels in Medical Imaging en daarbij het IHE REM profiel en DICOM RDSR (Radiation Dose Structured Report) gepromoot."