IHE Ambassadeurs aan het woord over het IHE-jaar 2017: Vincent van Pelt / Nictiz

Veel mensen weten inmiddels waar IHE voor staat, hoe het gebruikt kan worden en wat de voordelen zijn. Maar daar houdt het niet mee op. IHE kan altijd extra ondersteuning gebruiken om het gedachtengoed te promoten en verder te verspreiden. Hiertoe is het IHE Ambassadeurschap in het leven geroepen. In een reeks korte artikelen laten we wij hen aan het woord. Wat hebben zij in 2017 gedaan op het gebied van IHE? Aan het woord is Vincent van Pelt, Senior Consultant, Nictiz (namens Nictiz als organisatie-ambassadeur van IHE Nederland).

Vincent van Pelt

Vincent van Pelt

 

"Nictiz is sponsor van IHE Nederland en van IHE International. We hebben zitting in de domeinen IT Infrastructure (member), Patient Care Coordination (member) en Pharmacy (user co-chair). Voor wat het domein IT Infrastructure betreft, heeft in juni van dit jaar de International XDS Metadata Taskforce, een werkgroep met leden uit tien Europese landen en de VS, onder eindredactie van Nictiz, de XDS metadata for exchange of medical documents and images guideline gepubliceerd. In vervolg daarop is een uitgebreidere werkgroep nu bezig met het opstellen van een IHE Handbook waarin een generieke methodologie voor het categoriseren van gezondheidsgerelateerde informatieobjecten (beelden, verslagen, brieven en dergelijke) wordt uitgewerkt. Ook zal een voorbeeld metadata set worden gepubliceerd die op basis van deze methodologie is uitgewerkt. Het gaat hier niet alleen om een gezamenlijk, internationaal initiatief waarbij ook meerdere SDO’s zijn betrokken. Op landelijk niveau komt er een nieuwe versie van de Handreiking Interoperabiliteit tussen XDS Affinity Domains , een co-creatie van RSO Nederland en Nictiz."

"Kijkende naar het domein Pharmacy, in 2017 heeft Nictiz bijgedragen aan het tot stand komen van het profiel voor toediening, i.e. Mobile Medication Administration (MMA) en Universal Barcode Processing (UBP). De ambitie is om deze twee profielen op te nemen voor de Projectathon of Connectathon in Den Haag april 2018. Daarnaast is Adverse Event registratie opgenomen in de roadmap van 2018 van IHE Pharmacy.’ En natuurlijk leveren we ook onze bijdrage aan de organisatie van de Connectathon 2018 in Den Haag", aldus Vincent van Pelt.