IHE Ambassador Maarten Festen: ‘IHE kijkt een paar treden hoger’

Maarten Festen, senior project manager bij Forcare, laat geen mogelijkheid onbenut om over IHE te praten. Terecht is hij onlangs benoemd als IHE Ambassador. We praten met hem over zijn passie voor IHE, zijn IHE-projecten en zijn kijk op de IHE-organisatie.

In1991 studeerde hij af als medisch elektrotechnicus. Na een periode bij de Instrumentele Dienst van het AMC en een ‘uitstapje’ in Amerika, ging hij in Leiden aan de slag in het laboratorium voor Klinische en Experimentele Beeldverwerking van het LUMC. Na Leiden volgde het MCL in Leeuwarden. Over deze periode vertelt Maarten Festen: “In die tijd, midden jaren-’90, was het voor ziekenhuizen nog gebruikelijk om zelf oplossingen te bouwen. Steeds meer werd een systeem ‘in elkaar geknutseld’. Ik voorzag problemen in al die koppelingen. In Leiden had ik me al toegelegd op DICOM. Deze beeldstandaard zetten we in het MCL ook in. Toen ik kennismaakte met IHE – zo’n twaalf jaar geleden – zijn we hierop doorgegaan. De eerste IHE-toepassing, ‘structured workflow’ pasten we toe in de cardiologie. Daarna kwam snel XDS als oplossing om de hoek kijken; het regionaal cardiologienetwerk Friesland werd een feit.” Nu werkt Festen als project manager Health Information Exchange (HIE) bij Forcare.

Snelkookpan

IHE Nederland bestaat tien jaar. We vragen aan Maarten Festen wat volgens hem de belangrijkste ontwikkelingen zijn die IHE heeft doorgemaakt, kijkende naar de zorg en ICT. Hij antwoordt: “IHE heeft aangetoond dat standaarden alleen geen garantie zijn voor goed geïntegreerde systemen integratie. Een standaard is nog geen garantie voor interoperabliteit. Een standaard geeft een kader aan waarbinnen je communicatie kunt oplossen. IHE kijkt een paar treden hoger. Ze kijkt naar businessprocessen en maakt gebruik van de standaarden die er al zijn. Hierbij betrekt IHE zowel gebruikers als leveranciers. Ook zie ik IHE als de ‘snelkookpan’ voor het proces van testen. Denk onder andere aan de Connectathon, het testevenement. IHE zorgt ervoor dat de hele cyclus – van ontwikkeling tot profielen – doorlopen wordt. Zowel leveranciers en gebruikers zien dat het echt werkt. En daar gaat het om.”

Lezingen

We noemden het al in de inleiding van dit artikel; waar Festen maar kan, praat hij over IHE. Eigenlijk is dat niet verwonderlijk. Hij komt uit een geslacht van onderwijzers. “Ik ben erg enthousiast over IHE, dus praat ik er graat over. Zelfs op verjaardagsfeestjes haal ik IHE aan.” Festen heeft inmiddels heel wat lezingen over IHE op zijn naam staan, zowel nationaal als internationaal. Enkele voorbeelden zijn:​

  • IHE Nederland jaarcongres – presentatie over IHE en epSOS
  • Zagreb University, faculty of Electrical Engineering and Informatics, Group Biomedical Informatics, presentatie aan studenten van vakgroep; download 1, download 2, download 3
  • Build Connect Grow; Make Business in the Digital Single Market (Brussel), presentatie aan potentiële deelnemers van eSENS over epSOS en IHE; download 1, download 2
  • Cross Border Healthcare in Europe; Removing the Barriers to Deliver Clarity and  Quality, presentatie aan geïnteresseerden uit de zorgsector over IHE en epSOS; download 1

epSOS

Maarten Festen is vanuit Forcare betrokken bij het Europese epSOS-project. Hij is coördinator van het industry team, een consortium van deelnemende bedrijven. Doel van epSOS is het ontwerpen, bouwen en testen van een infrastructuur voor het delen van patiëntendossiers tussen de lidstaten van de unie. Die infrastructuur is vrijwel volledig gebaseerd op IHE-profielen. “Maar dat is niet zonder slag of stoot gegaan”, vertelt hij. “Het industry team zat heel erg op een lijn; de IHE-profielen vinden immers de meeste aansluiting bij hun praktijk. Ook zag men de grote voordelen van het hergebruik van de IHE-testtools. Maar het kostte vooral tijd en overredingskracht om de deelnemende landen te overtuigen van IHE. De instituten die door landen waren vooruitgeschoven om epSOS te vertegenwoordigen, zaten veelal op de academische lijn. Ze zochten een oplossing die het nauwste aansloot bij de ‘use cases’, zonder te kijken naar de praktische uitvoerbaarheid. Daar is veel discussie over geweest.” Het epSOS-project loopt eind december van dit jaar af. De ‘large scale pilot’, het testen in de praktijk, gaat nog een half jaar door. Ook het industry team, samen met Maarten Festen, vervolgt de weg in nieuwe projecten.

Gemeengoed

Tot slot zegt Festen: “Ik ben al lang betrokken bij IHE. In het begin was het best lastig om IHE over de bühne te krijgen. De boodschap moest landen. Toen volgde een periode dat het bruiste en fonkte. ‘The spirit was high!’. Maar ondanks het feit dat nu de meeste IT-afdelingen van ziekenhuizen IHE wel kennen, in elk geval van naam, is IHE zeker nog geen gemeengoed in het hele ziekenhuis. We moeten nog meer de ‘gewone’ arts en verpleegkundige proberen te bereiken. Zij moeten de voordelen van naadloze integratie aan den lijve kunnen ondervinden, zodat ze als vanzelf in aanschaftrajecten om IHE gaan vragen. Hoe je dat doet? Bijvoorbeeld door het organiseren van een roadshow, opgezet vanuit IHE Europe en/of IHE International.”

Het mag duidelijk zijn, Maarten Festen denkt mee met IHE. IHE laat hem niet los. Hij is er dan ook trots op IHE Ambassador te zijn en zegt tot slot: “Ik zal mij altijd in blijven zetten voor IHE.”

 

Maarten Festen is IHE Ambassador in hart en nieren. Wilt u met hem van gedachte wisselen, of heeft u een vraag, dan kunt u contact met hem opnemen via E: maarten.festen@forcare.com