IHE Handreiking: Transmurale MDO Mammacarcinoom vormgegeven o.b.v. (inter)nationale standaarden

De werkgroep Zorgprocessen van IHE Nederland heeft het proces van transmuraal multidisciplinair overleg (MDO) beschreven inclusief welke technische en informatiestandaarden door de leveranciers van betrokken IT-systemen hierbij kunnen worden toegepast.

Het interoperabiliteitsmodel van Nictiz ligt ten grondslag aan deze praktische handreiking. Het huidige transmurale werkproces, al bestaande nationale en internationale standaarden en toegepaste IT-systemen zijn als uitgangspunten genomen. Infrastructuur en data governance vallen buiten de scope van dit document. Door deze los te koppelen van functionaliteit en proces, ontstaat er ruimte voor innovatie.

Door de kennis te delen over een gestructureerde aanpak met een leveranciersonafhankelijke set aan standaarden hoopt IHE de noodzakelijke interoperabiliteit in het zorgproces versnellen. Het document is zowel voor technici als niet-technici goed leesbaar.

DOWNLOAD NU DE HANDREIKING

(Uitgave 17 mei 2020)

Wilt u op de hoogte van dit onderwerp worden gehouden, of nader betrokken? Stuur dan een mail met onderwerp ‘MDO Handreiking’ naar het secretariaat van IHE Nederland.