IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres: ‘Er zijn kansen!’

Op 15 november aanstaande vindt het Jaarcongres van IHE Nederland en RSO Nederland  plaats in de St. Maartenskliniek te Nijmegen. Dit jaar is het thema: Grenzeloos vertrouwen. Nationale én internationale facetten van digitale informatie-uitwisseling in de zorg zullen de revue passeren. In aanloop naar dit congres zijn we in gesprek met Maria Martens, dagvoorzitter.

 

Maria Martens

Maria Martens

De afgelopen achttien jaar is ze politiek actief geweest: Maria Martens. Van 1999 tot 2009 was ze Lid van het Europees Parlement. Vervolgens was ze acht jaar Lid van de Eerste Kamer voor het CDA, de afgelopen vier jaar onder andere als voorzitter van de Vaste Kamercommissie VWS. Over het IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres zegt Martens: “Het is een eer om dagvoorzitter te mogen zijn van het congres. Ik zal het met veel plezier doen. Zorg, IT en interoperabiliteit gaan me ter harte. Het programma is boeiend. Ik hoop dat mensen er veel ideeën en inspiratie uit halen.”

Spanningsveld

“In mijn tijd in de Eerste Kamer was gegevensuitwisseling een hot issue”, zegt Martens. “Zeker in combinatie met privacy. De grote uitdaging ligt in het spanningsveld van enerzijds het belang van veilig gegevens uit kunnen wisselen en anderzijds de privacy van de patiënt, die zeggenschap moet kunnen houden over wie zijn gegevens in mag zien. De vraag is: hoe gaan we dit goed organiseren, zódanig dat er niemand bij kán, die er niet bij mág?”

Standaardisatie

Tijdens haar tijd in de Eerste Kamer kwam Martens in contact met IHE en raakte ze onder de indruk van het doel van de stichting: interoperabiliteit door standaardisatie. “Zorginstellingen hebben veelal hun eigen systeem, Gegevens uitwisselen wil je niet meer per koerier of fax en dat hoeft ook niet meer. Maar het vraagt wel wat van de IT. Standaardisatie is daarbij belangrijk. Misschien mag je het vergelijken met dat Windows het programma Word toegankelijk heeft gemaakt voor Apple en Apple haar hardware voor Word. Zoiets stel ik me ook voor bij IHE. IHE bevordert dat interoperabiliteit in de praktijk kan werken, dat verschillende systemen op een veilige manier met elkaar kunnen communiceren.”

Internationaal

Maria Martens vervolgt: “Steeds vaker zal gegevensuitwisseling internationaal aan de orde zijn. Hoe mooi is het dan als er internationale standaarden zijn die veilige communicatie mogelijk en gemakkelijk maken? Internationale overeenkomsten vragen tijd. Vaak is het een kwestie van stap voor stap. Goede samenwerking is cruciaal. Soms is dat lastig, maar het is wel noodzakelijk. Het is belangrijk om te proberen gezamenlijk op één lijn te komen qua visie en oplossingen. Met een open mind en met vertrouwen gezamenlijk zoeken naar de beste oplossingen voor alle betrokken partijen. Daar gaat het om. Mooi dat IHE en RSO hún bijdrage op dit terrein leveren door dit congres te organiseren. Mooi ook dat ervoor gekozen is om ook over de grenzen heen te kijken. Het zou jammer zijn als Nederland achter ging lopen of een weg in zou slaan los van de EU. Nederland hoort mee te denken en waar mogelijk aan te sluiten.”

Kansen

Het is bijna zover, op 15 november vindt het Jaarcongres plaats. Maria Martens: “Ik hoop van harte dat mensen na afloop weggaan met in hun hoofd: ‘Er zijn kansen!’. Overal zijn mensen bezig om goede zorg te leveren. Laten we de handen ineen slaan en kijken waar voor eenieder de beste oplossingen liggen. Dat is precies waar IHE en RSO op 15 november aandacht voor vragen. Tijdens het congres komen bijna alle aspecten van interoperabiliteit aan bod, zowel nationaal als internationaal, zowel kansen als uitdagingen. Interoperabiliteit is belangrijk voor iedereen die er mee te maken heeft. Van arts tot bestuurder, van verpleegkundige tot patiënt, van IT-er tot inkoper. Allen kunnen en móeten er mijns inziens iets mee. Men hoeft geen IT-expert te zijn om toch mee te kunnen praten over de randvoorwaarden van het communicatieproces. En dat is dus precies wat dit congres beoogt. Door mensen te informeren over de stand van zaken en gevonden oplossingen, door problemen te inventariseren en mensen uit te dagen om mee te denken over verdere mogelijke verbeteringen.”

Download nu het programma van het Jaarcongres

Schrijf je nu in voor het Jaarcongres