IHE Nederland Jaarcongres 2016; IHE helpt!

13de EDITIE IHE NEDERLAND JAARCONGRES

Voor de presentaties, zie de link bij titel van de lezingen van de sprekers!

 

DOWNLOAD NU DE PROGRAMMAFOLDER!!!

Datum

11 november 2016

 

Plaats

Spant! te Bussum

 

Tijd

08.00 - 18.00 uur

 

Informatiemarkt

Tijdens het congres wordt voor u, als leverancier van ict-systemen in de zorg, de mogelijkheid de interactie op te zoeken, met deskundigen en potentiele klanten.
Tijdens de dag wordt een aparte expositieruimte ingericht waar IHE-leden en niet-leden ruimte kunnen huren om zich te profileren. Ook bieden wij dit jaar de exposanten de mogelijkheid om zich tijdens de lunch kort te presenteren. Graag nodigen wij u uit om als leverancier hier gebruik van te maken. Meer informatie/prijzen en Inschrijfformulier.

Deelnemende leveranciers/exposanten:

 
 
 
 
 

 

Lees nu het verhaal van Alphatron Medical en VANAD Enovation, exposanten op het IHE Nederland Jaarcongres. Waarom nemen zij deel en wat is het belang van IHE?

Inschrijving Congres

Individuele IHE-deelnemers hebben GRATIS toegang tot het congres. Corporate deelnemers, per deelnemer maximaal drie personen gratis. Aanmeldingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. Overige medewerkers van bedrijven of organisaties die willen deelnemen, betalen een toegangsprijs van 250 euro. Niet IHE-deelnemers betalen idem dito een prijs van 250 euro. Tot 31 oktober kunt u kosteloos annuleren. Na deze datum wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. Vervanging door een collega is altijd mogelijk.

Schrijft u zich nu in! 

 

Contact/Meer informatie

Programma: Evert Sanders, voorzitter van de werkgroep IHE Nederland Jaarcongres, 076-595 2491 / 06-205 25 482, 

E-mail

Expositie en jaarcongres: Marita Mantle-Kloosterboer, Key Conference Support, 06-254 333 96, 

E-mail

IHE Nederland algemeen en registratie: Marie-Jose van Dijk, secretariaat IHE Nederland, 0318-589791, 

E-mail

 

Thema van het IHE Nederland Jaarcongres 2016

IHE helpt!

De zorg verschuift, van binnen de muren van een instelling naar een keten, naar complexe regionale samenwerkingen en tussen patiënt en zorgverlener. De informatie uitwisseling moet snel en veilig. IHE wordt meer en meer geaccepteerd als de ‘de standaard’ om deze uitwisseling mogelijk te maken.
In steeds meer landen komt IHE in het nationale beleid voor en ook de Europese Commissie heeft vorig jaar 27 IHE-profielen vastgesteld voor gebruik bij overheidsdiensten en –projecten.
Het vinkje in het vakje van IHE op het formulier bij levering van een systeem, betekent niet dat ‘het’ werkt. Gegevens uitwisselen is een complexe materie, zowel op technisch- als op ‘mens’-niveau. Zit dat goed, dan pas werkt IHE.

Met het gekozen thema en de gekozen presentaties wordt geïllustreerd dat IHE in de praktijk kan worden gebruikt om informatie uitwisseling zo te organiseren dat dit inderdaad snel en veilig werkt. Ook een blik op de toekomst, wat kan IHE betekenen voor decision support en mobile apps en of we voordeel kunnen halen uit de ervaring van standaardisatie in de geo wereld. 

PROGRAMMA 

08.00 -  09.30 uur ONTVANGST EN REGISTRATIE
08.30 - 09.15 uur

'Refresher course', korte uitleg basisbegrippen IHE

Robert BreasIHE Academy

09.30 - 10.40 uur PLENAIRE OPENINGSSESSIE
 

09.30 - 09.45 uur

Welkom

Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland 

Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland

Presentatie Leveranciers Pitch

Roy Tomeij, dagvoorzitter IHE Nederland Jaarcongres 2016

Roy Tomeij is onafhankelijk moderator en aanjager van digitalisering. Zijn focus ligt op samenwerkingsverbanden binnen de zorg en de publieke sector. Werkzaam voor Informatieberaad in de zorg, Bureau Forum Standaardisatie, ECP (Digivaardig) en ministerie EZ (Digitaal Zakendoen). Als Friend of Estonia stimuleert hij kennisuitwisseling met Nederlandse overheid (ICTU). Roy is co-founder van twee netwerken van (ICT-) professionals; Pitch The Hague en Statendaal.

09.45 - 10.40 uur

Keynote

Wijst GEO ons de weg?

 

Hoe werkt standaardisatie in de geo-wereld? Kan dit vertaald worden naar de zorgwereld?

Willem Steenis, Chief Information Officer, RIVM

Keynote 

Putting All the Parts Together to Make Clinical Decision Support a Reality

Integratie en interoperabiliteit zijn belangrijk voor het uitrollen van CDS (Clinical Decision Support). Maar de grootste uitdaging kan de noodzaak zijn voor een breedschalige aanpak voor het creëren en leveren van digitaal opgedeelde klinische beslissingsgegevens. Leer meer over wat nodig is voor het uitrollen van een complete CDS-aanpak.

Jelle Ferwerda, CEO, LogicNets

10.40 - 11.10 uur PAUZE
11.10 - 11.45 uur

WORKSHOPRONDE 1 - sessies A t/m E

A. Een goed begin voor integrale geboortezorg; 'think big, start small'

De eerste stapjes worden gezet naar één taal om vele verbindingen te kunnen leggen. Door groot te denken en klein te beginnen komt integrale geboortezorg stap voor stap verder in haar jeugdfases.

Dorine Veldhuyzen, directeur Talmor BV  / Toon Wezenberg, Business Analist en Verbinder, de Verbinding.info

B. Inkoop.

a. Bent u IHE compliant? Hoe kan IHE gebruikt worden bij aanbestedingen. Een aantal praktijkcases.

Andre Huisman, senior consultant MedicalPhit 

b. Aanbesteden en delen in een keten en het belang van standaarden

Richard Heijne den Bak, senior consultant Mitopics

C. RSO NL; samenwerking voor zorgcommunicatie

Samenwerking is cruciaal bij uitwisseling van gegevens tussen zorginstellingen, zowel regionaal, bovenregionaal als nationaal. De RSO's spelen hier een actieve rol in. Wat doen ze en waar lopen ze tegen aan?

Renie Heerbaart, directeur IZIT

D.

a. Toegang tot eigen digitale gezondheidsgegevens

Steeds meer mensen willen over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. In deze sessie wordt uitleg gegeven hoe in deze behoefte voorzien kan worden. Welke basiseisen en technische standaarden zijn nodig zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht? Niet alleen theorie maar ook enkele praktijkvoorbeelden die kunnen helpen het doel te verwezenlijken. 

Vincent van Pelt, Senior Advisor, Nictiz

b. Mijn PGO in 2020

Nieuwsgierig hoe mensen een PGO gebruiken? Reis mee met een gebruiker van Gezondheidsmeter PGO.

Esther van Noort, Directeur Curavista bv

E. Mammo XL

Is XCA de brug naar een landelijke XDS-infrastructuur? Een discussie met Mammo XL als casus.

Lezing Evert Sanders

Lezing Wolfert Spijker

Evert Sanders, radioloog Amphia Ziekenhuis

Wolfert Spijker,directeur/bestuurder Bevolkingsonderzoek Zuid-West

11.50 -  12.25 uur WORKSHOPRONDE 2 - sessies A t/m E
12.25 - 14.00 uur LUNCH
14.00 - 14.35 uur

WORKSHOPRONDE 1 - sessies F t/m J

F. Barcodes voor standvastigheid

Een groeiend aantal ziekenhuizen heeft gestandaardiseerde barcodering van medische hulpmidddelen en/of geneesmiddelen inmiddels geimplementeerd... maar veelal op unieke wijze in het eigen IT-systeem. Met de juiste tracking en tracing kan er echter aanzienlijk bespaard worden. De IHE-methodiek maakt het mogelijk unieke eigen oplossingen te vervangen door geaccepteerde standaardoplossingen. Hoe werkt dit? 

Esther Peelen, Sector Manager Healthcare Providers, GS1 / Erik Zwarter, Informatiemanager eHealth Transmurale Zorg & AIDC, 
Erasmus MC

G. Walk the Talk, door PvE met IHE weg met de DVD 

Deze sessie bewandelt de weg naar het realiseren van succesvolle regionale uitwisseling; van het selecteren van de juiste leverancier aan de hand van IHE-profielen tot toetsing in de praktijk met een Proof of Concept. Hierbij wordt u meegenomen in de uitdagingen en valkuilen, die bij dit soort trajecten naar voren komen.

Laurens de Groot, Klinisch Informaticus, RadboudumcPetra Rompelberg, Strategisch Inkoper, Radboudumc

H.

a. Kwaliteitsregistraties -  Kan IHE ons helpen?

Ziekenhuizen, kwaliteitsinstituten, leveranciers en overheid worstelen allemaal met kwaliteitsregistraties. Dat we de kwaliteit van zorg willen meten en gegevens hiervoor moeten aanleveren, is duidelijk. Maar de manier waarop verschilt enorm per registratie. Er zijn net zoveel aanleverprocessen als kwaliteitsregistraties. Hoe krijgen we hier grip op en kunnen we gezamenlijk komen tot een toekomst vast en gestandaardiseerd proces, dat houvast biedt voor alle betrokkenen?

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wil de spreker graag met de aanwezigen brainstormen over hoe IHE ons kan helpen en waar we hulp nodig hebben van IHE, overheid, kwaliteitsinstituten, leveranciers en/of ziekenhuizen.

Wietske Huizenga, Data Architect, Radboudumc

b. Lab2Lab en Lab2RIVM; noodzakelijke standaardisatie van laboratoriumberichten

Deze casus beschrijft de projecten Lab2Lab en Lab2RIVM waarbij de gebruikers, waaronder de medische microbiologie en de klinische chemie samen met leveranciers (zoals LIS leveranciers en NICTIZ) samenwerken om te komen tot een gestandaardiseerd laboratorium bericht. Hierbij zijn "Eenheid van Taal" en beheer van de standaard cruciale voorwaarden voor het succes.

Pieter-Jan Haas, medisch microbioloog UMC Utrecht

I. Privacy, wet- en regelgeving rondom IHE XDS-netwerken

De uitwisseling van gegevens op basis van IHE-standaarden, zowel regionaal, bovenregionaal als nationaal, draait niet alleen om techniek. Welke afspraken dienen gemaakt te worden tussen zorginstellingen onderling en welke procedures moeten gevolgd worden om te voldoen aan de wet- en regelgeving?

Ger Wierenga, Security Officer / Functionaris gegevensbescherming, Martini Ziekenhuis / Timo Schipperen, Information Security Officer, Amphia Ziekenhuis

J. IHealth

Een revolutie vindt plaats in het dagelijks leven van het individu. De patiënt van vandaag is uitgerust met mobiele apparatuur, maakt gebruik van serious gaming, wisselt gegevens uit met zorgverleners en houdt de  eigen gezondheid in de gaten middels quantified self. Intelligente connecties tussen en met deze digitale leefwereld biedt nieuwe mogelijkheden voor de zorg. Hoe doe je hier je voordeel mee als zorginstelling, als professional, als ontwikkelaar? Veel bouwstenen zijn al voor je neergelegd. Een overzicht van IHE en HL7 in eHealth/mHealth.

Robert Stegwee, Strategic Health Tech Consultant, CGI Nederland

14.40 - 15.15 uur WORKSHOPRONDE 2 - sessies F t/m J
15.15 - 15.45 uur PAUZE
15.45 - 17.00 uur

PLENAIRE SLOTSESSIE

Vooruitblik IHE 2017


Uitreiking IHE-Scriptieprijs

De prijs - een reis naar de IHE NL Connectathon 2017 inclusief verblijf -wordt mogelijk gemaakt door Forcare.

 

 

 

IHE Connectathon 2018 in Nederland! 

Herko Coomans

Herko Coomans

Het belang van de Connectathon 2018 voor het nationale beleid op het gebied van interoperabiliteit.

Herko Coomans, ministerie VWS. Tie Tjee, leveranciersvoorzitter IHE Nederland, Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland


Keynote

Data voor personalized health(care): tijd voor kwaliteit, geen kwantiteit

 

Exponentiele ontwikkeling in diagnostische biomarker technologieën en efficiënte behandelingen hebben mogelijk gemaakt dat we toegang hebben tot medicatie op maat, personalized medicine. Data heeft hierin een centrale sturende rol, maar ondanks de grote aandacht voor ‘big’ data blijft de hoeveelheid goede bruikbare data achter. Hoe kunnen we nu de kwaliteit verbeteren zodat we naar de volgende stap kunnen werken, personalized health?

Alain van Gool, Professor Personalized Healthcare, Radboudumc, Head Radboud Center for Proteomics, Glycomics & Metabolomics, Coordinator Radboudumc Technology Centers, Senior scientist integrator biomarkers TNO, Head Biomarker Platform EATRIS, Scientific Lead Technologies DTL

17.00 - 18.00 uur BORREL