IHE NL Scriptieprijswinnaar Matthias Bos: ¨Interoperabiliteit zorgt voor verbetering van zorg¨

Op 11 november jl. vond het IHE Nederland en RSO Nederland Jaarcongres plaats in de St. Maartenskliniek in Nijmegen. Tijdens het event werd de IHE Nederland Scriptieprijs bekend gemaakt. Evert Sanders, gebruikersvoorzitter IHE Nederland, reikte de prijs uit in de vorm van een IHE Academy voucher aan de winnaar: Matthias Bos. Met hem praten we over zijn masterthesis in relatie met IHE.

Nederland kent vele opleidingen, zowel aan hogescholen als universiteiten, waar zorg en ICT gedoceerd worden. Stimuleren van kennis over standaardisatie van zorg en ICT en de concepten van IHE alsook het bevorderen van onderzoek naar informatiedeling, heeft IHE in 2014 doen besluiten de IHE Nederland Scriptieprijs in het leven te roepen. Om de twee jaar wordt de winnaar bekend gemaakt op het IHE Nederland Jaarcongres.

Matthias Bos (links) en Evert Sanders (rechts) tijdens de uitreiking van de IHE NL Scriptieprijs

Matthias Bos (links) en Evert Sanders (rechts) tijdens de uitreiking van de IHE NL Scriptieprijs

Onderwerpkeuze

Dit jaar is het Matthias Bos. Naast zijn bachelor Technische Bedrijfskunde heeft hij in juni 2018 de master Operations Management and Logistics (track Healthcare) behaald. Zijn thesis heeft als titel: An empirical study of the impact of self-management and digital communication on diabetes patient's health.

Hij vertelt: ¨De gezondheidszorg interesseert mij. Altijd heb ik al voor ogen gehad, iets te doen, dat maatschappelijk relevant is. Na vele gesprekken met mijn afstudeerbegeleider kwam ik in contact met Philips VitalHealth. Deze IT onderneming ontwikkelt apps voor chronisch zieke patiënten. In overleg met medewerkers van die organisatie zijn we tot een onderzoeksonderwerp komen. We wilden onderzoeken welk effect een zelfmanagement platform heeft op patiënten met een chronische ziekte, zoals diabetes. In mijn onderzoek heb ik onder andere gekeken naar de interactie tussen patiënt en zorgverlener binnen e-Vita, het platform dat door Philips VitalHealth ontwikkeld is.¨

Diabetes type 2 is een chronische aandoening die steeds vaker voorkomt. Voor het onderzoek van Matthias Bos waren er dan ook al veel data beschikbaar. Hij analyseerde geanonimiseerde data van 105 patiënten (jonger dan 70 jaar, geen insulinegebruik, met  voldoende HbA1c meetwaarden) binnen meerdere zorggroepen geanalyseerd.

Zelfmanagement

In zijn onderzoek concludeert Matthias Bos, dat de gezondheid van mensen met diabetes type 2 vooruit gaat, als ze gebruik maken van een zelfmanagementplatform. Bij patiënten die het platform bijna niet gebruikten, ging de gezondheid juist achteruit. Bos: ¨Er is dus een relatie tussen veel gebruik en gezondheidsverandering. Let wel, het is niet één op één aan te tonen, dat dit enkel door het platform komt. Daarvoor weet ik te weinig van de patiënten. Ik heb geen vragen kunnen stellen als: ´waarom gebruikt u het platform wel of niet?´ Wel heb ik een patiënt gesproken, die aangaf het fijn te vinden inzicht te hebben in zijn bloedwaarden door middel van  een grafiek. Het platform is namelijk gekoppeld aan andere systemen die onder meer het bloedsuikergehalte meten.

Voor de gezondheidsverbetering van de patiënt is ook de patiënt zorgverlenerinteractie van groot belang voor de gezondheid van de patiënt. Bos verduidelijkt: ¨Op het platform kunnen zorgverlener en patiënt via een chatfunctie berichten met elkaar uitwisselen. Motiverende berichten van de zorgverlener lijken de patiënt te helpen met het adopteren van een gezondere levensstijl.¨

IHE

Praten we over datasets en het uitwisselen van data tussen verschillende systemen, dan komt uiteraard IHE om de hoek kijken. Zo ook bij de thesis van Matthias Bos. ¨Data binnen de zorg worden steeds belangrijker. Standaarden zijn nodig voor interoperabiliteit, eenheid in coderingen. Opdat zowel zorgverlener als patiënt via een applicatie de medische gegevens van de patiënt kunnen bekijken. Uiteindelijk zal interoperabiliteit zorgen voor een verbetering van zorg.¨

Bos was verrast toen hij via zijn afstudeerbegeleider te horen kreeg, dat hij in aanmerking kwam voor de IHE-Scriptieprijs en deze uiteindelijk ook won.

{afbeelding2}

Scriptieprijs

De jury van de IHE Nederland Scriptieprijs bestond uit Evert Sanders (radioloog Amphia Ziekenhuis en gebruikersvoorzitter IHE Nederland), Marlene Gigase (adviseur Ivido en lid van de IHE-werkgroep Public Relations) en Robert Breas (consultant Medical Phit en trainer IHE Academie). Uitgangspunten bij de beoordelingen van de scripties waren: (1) uitgebreid kwantitatief goed onderbouwd onderzoek (2) zeer actueel onderwerp (3) sluit aan bij de door IHE nagestreefde doelstellingen ten aanzien van verbetering van kwaliteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van zorg. Evert Sanders: ¨Uiteindelijk hebben we gekozen voor de thesis van Matthias. Hij laat zien, dat door het gebruik van het zelfmanagementplatform er een significant grotere daling in HbA1c waarneembaar is, een positief effect dus op de gezondheid. Gebruik door de patiënt zelf en in samenwerking met de zorgverlener.¨

De IHE Nederland Scriptieprijs is een voucher ter waarde van 695 euro van de IHE Academy. Matthias Bos heeft nog geen definitieve keuze gemaakt in de opleidingen. Hij wil eerst met Robert Breas, trainer van de IHE Academy, overleggen. ¨Wat is slim en verstandig gekeken naar mijn voorkennis? Het zal zeker op het gebied van dataverwerking zijn, niet op die van beelden¨, zegt de scriptieprijswinnaar.

Meer onderzoek

Matthias Bos heeft inmiddels een contract bij Philips Vitalhealth, waar hij verder werkt aan de ontwikkeling van Engage. Het nieuwe zelfzorgplatform van het bedrijf, gericht op een bredere groep met chronische patiënten, dan alleen zij met diabetes.

Tot slot zegt hij: ¨Het is goed om mijn thesis in zijn geheel te lezen, niet alleen kleine stukjes. Gezondheid is en blijft complex. Iedereen ervaart het anders. Daarom is de discussie in mijn thesis ook vrij lang. Dat het gebruik van een zelfmanagementsysteem een positief effect heeft op mensen met diabetes, is slechts een stukje van de puzzel. Meerdere aspecten zullen een rol spelen op de gezondheid van patiënten. Meer onderzoek is daarom nodig om tot stellige uitspraken te komen. De thesis is naar mijn mening een mooie aanzet.¨

 

Lees nu de thesis van Matthias Bos