Ineke van Hooff: ´We hebben geleerd op een andere manier naar ICT en interoperabiliteit te kijken´

Van 11 tot en met 15 februari jl. vond de jaarlijkse HIMSS Conference plaats in Orlando (VS). Vanuit The HIMSS Dutch Community bezocht een Nederlandse delegatie het event. IHE Nederland - onder leiding van Tie Tjee en Marlene Gigase - gaven een aantal interoperabiliteit tours. We laten mensen aan het woord die het event/IHE bezocht hebben. Wat hebben zij geleerd en hoe verder? Ineke van Hooff, lid Raad van Bestuur van Kwintes bezocht samen met collega´s het event. Want: ¨We gaan de komende jaren innoveren om onze ambitieuze ambulantiseringsdoelstelling mogelijk te maken en hebben de HIMMS benut om ons te inspireren.¨

Ineke van Hooff

Ineke van Hooff

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Denk aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats, slachtoffers van huiselijk geweld of iemand die op meerdere gebieden ondersteuning nodig heeft. Het aanbod en de diensten van Kwintes bevinden zich in meer dan 50 gemeenten verspreid over de provincies Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Friesland en Gelderland. Zo´n 8000 cliënten worden door Kwintes bijgestaan. Kwintes probeert deze clienten zoveel mogelijk ambulant te ondersteunen.

Op de vraag hoe ver de organisatie is met interoperabiliteit in de zorg, zegt Ineke van Hooff: ¨De eerste stappen zijn gezet. Twee jaar geleden hebben we onze strategie opnieuw vorm gegeven. Noodzakelijk, omdat we de beweging in gang gezet hebben van traditionele vormen van beschermd wonen naar wonen en begeleiden in de wijk. Het nieuwe concept noemen we ‘Gewoon Thuis’¨ Toen de nieuwe strategie er was, formuleerde Kwintes vervolgens hoe het I&A vraagstuk aan te pakken. De organisatie ging op zoek naar nieuwe vormen van technologie. ¨Inmiddels hebben we beeldbellen ingezet, en ontwikkelen we een app voor tijdregistratie. We zijn gestart met een innovatielab, waarin we verschillende pilots uittesten. Wat is voor ons relevante technologie?¨, aldus Van Hooff.

Kijkende naar het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) vernemen we, dat Kwintes werkt met Pluriform. ¨De eerste verkenningen zijn gaande naar mogelijkheden tot aansluiting op andere ketenpartners, vertelt het bestuurslid van Kwintes.

Inspiratie

¨De manager I&A van Kwintes stelde voor om ter inspiratie met een aantal mensen naar de HIMSS te gaan. ¨Daar hebben we gehoor aan gegeven¨, vervolgt Ineke Van Hooff. ¨Met de mensen die ´de beweging´ in onze organisatie moeten gaan maken, zijn we naar de VS vertrokken.¨

De eerste indrukken van de HIMSS waren overweldigend. Er is zoveel te zien op de HIMSS dat het belangrijk is een goede focus te vinden¨, aldus Ineke van Hooff.

Telehealth

Een van de showcases die het team Kwintes bezocht betrof ´School Telehealth en social determinants:

Amerika neigt naar hogere niveaus van werkloosheid en armoede en ervaart barrières op het gebied van gezondheidszorg, kijkende naar vervoer en een gebrek aan toegang tot eerstelijnszorg, mondgezondheid en gespecialiseerde zorgverleners.

Wendy is een 10-jarige student, heeft diabetes en bezoekt een schoolkliniek op het platteland in de USA. De schoolverpleegkundige kan indien nodig snel een verbinding maken met behulp van telehealth met de primaire zorgverleners van Wendy. Via deze wijze krijgt de schoolverpleegkundige verwijzingen voor zowel tandheelkundige als endocrinologische zorg die anders niet zou worden verstrekt, in dit voorbeeld van telehealth. Netwerkcontinuïteit, telegeneeskunde en andere toepassingen komen allemaal samen om de beste zorg voor een achtergestelde bevolking op het platteland van de USA te garanderen.

Deelnemende organisaties: Altarum, Arista, eClinicalWorks Epic, National Consortium of Telehealth Resource Centers, ViTel Net

 

Over de showcase vertelt Van Hooff: ¨Het was interessant te zien, hoe interoperabiliteit echt werkt. Zegt iemand: ´Een snelle verbinding is mogelijk en het werkt´, dan denk je: ´Dat zal wel´. Tijdens de showcase zie je hoe minstens tien partijen in real time met elkaar communiceren, middels diverse vormen van ICT. Denk aan een gemaakte afspraak die ter informatie doorgestuurd wordt naar de huisarts. Maar ook aan live gesprekken met artsen op afstand over de aandoening van de patiënt. In de showcase had het meisje last van haar gebit. De schoolverpleegkundige plaatste een camera in de mond van het meisje, waarmee een huisarts- die zich elders bevond - het onderzoek deed en constateerde, dat ze een abces had. Op basis van zijn onderzoek werd het meisje doorgestuurd naar de tandarts¨

Showcase School Telehealth en social determinants

Showcase School Telehealth en social determinants

Gesprek met IHE

Na de showcase kwam het team Kwintes in contact met Tie Tjee, leveranciersvoorzitter van IHE Nederland. Ze wilden weten of wat ze gezien hadden, ook in Nederland mogelijk is, mede gezien de AVG. Ineke van Hooff: ¨Tjee vertelde ons over de success story internationale ketenuitwisseling Geboortezorg. Hoe die zorg met behulp van IHE-XDS gefaciliteerd wordt. Welke partijen erbij betrokken zijn en hoe de organisatie eruit ziet. Een heel heldere uitleg. We begrijpen nu, dat de ´stekkers´ tussen verschillende partijen dezelfde vorm moeten hebben. Inderdaad, we hebben het dan over standaardisatie.¨

Toekomst

Hoe nu verder met A&I bij Kwintes? Ineke van Hooff: ¨We zijn nog niet zo lang terug. Alle individuele deelnemers aan de HIMSS maken een rapport: wat heb ik geleerd? Daarna komen we samen en zullen er conclusies getrokken worden; hoe verder met ICT en interoperabiliteit?¨

Tot slot zegt Van Hooff: ¨Van de HIMSS heb ik vooral geleerd op een andere manier naar ICT te kijken. Niet alleen naar wat de toegevoegde waarde van bijvoorbeeld een smarthorloge is. Veel meer naar de samenwerking in de keten op het gebied van ICT. Hoe pakken we het samen op? Dan komen we misschien uiteindelijk ook uit bij dat smarthorloge, maar zijn we wel begonnen vanuit die andere kant. Daar gaat het om. Ik verwacht, dat we in de toekomst verder met IHE in gesprek gaan.¨