Informatieberaad Zorg: 19 juni Whole system in the room sessie Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen

Bij diagnostiek, beoordeling en behandeling in ziekenhuizen wordt veelvuldig gebruik gemaakt van beelden. In sommige situaties is het noodzakelijk gemaakte beelden te delen met een ander ziekenhuis. Denk bijvoorbeeld aan een multidisciplinair overleg of bij acute overdracht. Wanneer beelden digitaal uitgewisseld worden vanuit het ene naar het andere ziekenhuis, kunnen de beelden sneller en effectiever worden beoordeeld. Zorgprofessionals zijn dan niet afhankelijk van bijvoorbeeld gebrande CD/DVD’s die in enkele gevallen met de patiënt worden afgeleverd in het ontvangende ziekenhuis.

Speciaal voor alle betrokkenen organiseert het ministerie van VWS op 19 juni een eerste whole system in the room voor ‘Beelduitwisseling tussen ziekenhuizen’. De concept tijdsplanning ziet er als volgt uit:

18.00 - 18.30     Inloop met lichte maaltijd

18.30 - 20.00     1e deel WSITR: inventarisatie huidige en gewenste situatie

20.00 - 20.15     Pauze met een frisje

20.15 - 21.30     2e deel WSITR: praktische vertaling naar acties: 5 stappen

21.30 - 22.00     Afronding en sluiting met een drankje

Locatie is een van de zalen van het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het bezoekersadres is Blokhoeve 1, 3438 LC in Nieuwegein. Welke zaal precies, dat lees je op de borden bij binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over de specifieke bijeenkomsten rondom beelduitwisseling tussen ziekenhuizen (en beelduitwisseling pathologie en verpleegkundige overdracht) kun je terecht bij Anne Graas. Anne is één van de leden van het VWS-team Gegevensuitwisseling en bereikbaar via (06) 1668 7651 of per mail.

Het doorgeven van jouw deelname kan tot uiterlijk maandag 17 juni om 17.00 uur en gaat eenvoudig via het inschrijfformulier. Check voor de zekerheid nog even de voorwaarden voor aanmelding. Het definitieve programma en de (concept) deelnemerslijst publiceren we vanaf dinsdag(middag) 18 juni a.s. op de website van het Informatieberaad.