Informatieberaad Zorg: MDO Oncologie

Steeds vaker zijn bij de diagnostiek, beoordeling en behandeling van oncologische medische problematiek veel verschillende specialismen betrokken. Het vaststellen van een samenhangende en effectieve behandeling gebeurt meestal in een Multidisciplinair Overleg (MDO). Daarbij zitten de relevante zorgverleners fysiek of via een videoverbinding ‘aan tafel’ en bespreken zij de input vanuit de verschillende vakgebieden.

Door (een deel van) het MDO digitaal te laten verlopen, kunnen de verzamelde gegevens sneller en effectiever worden beoordeeld. Bovendien kan de patiënt zo sneller op de hoogte worden gesteld van de diagnose en het behandelplan, waardoor zijn onzekerheid zo kort mogelijk gemaakt.

Speciaal voor alle betrokkenen organiseert het ministerie van VWS op 12 juni een eerste whole system in the room voor het MDO Oncologie. De tijdsplanning ziet er als volgt uit:

19.00 - 19.30 uur    Inloop met lichte maaltijd
19.30 - 21.30 uur    MDO Oncologie
21.30 - 22.00 uur    Afronding en sluiting met een drankje

Locatie is een van de zalen van het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Het bezoekersadres is Blokhoeve 1, 3438 LC in Nieuwegein. Welke zaal precies, dat lees je op de borden bij binnenkomst.

Meer informatie en aanmelden

Voor vragen over de specifieke bijeenkomsten rondom MDO Oncologie (en Acute Ambulanceoverdracht en Triageverwijzing) kun je terecht bij Etiènne Schoenmakers. Etiènne is één van de leden van het VWS-team Gegevensuitwisseling en bereikbaar via (06) 2601 8996 of per mail.

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 11 juni om 12.00 uur en eenvoudig via het formulier achter deze link. Check wel even de voorwaarden voor aanmelding. Het (concept)programma, de (concept) deelnemerslijst en de precieze zaal publiceren we vanaf vrijdag 7 juni a.s. op deze pagina.