Jaarcongres IHE Nederland/RSO Nederland: elkaar versterken voor extra impuls aan de regio’s

Op vrijdag 2 november 2018 vindt het 15de IHE Nederland Jaarcongres plaats, dit jaar in samenwerking met RSO Nederland. Een combinatie die voor beide partijen de nodige meerwaarde oplevert. Maar niet alleen voor hen. De zorgverleners in de regio hebben er baat bij, alsook de patiënt. En om hem of haar gaat het uiteindelijk.

Speciaal ten behoeve van het Jaarcongres heeft RSO Nederland een werkgroep opgericht. Bert Huisman, bestuurslid: "We willen met actuele thema's komen, waar de zorgverleners in de regio's behoefte aan hebben. Primair geen technische insteek, maar een brede kapstok aan onderwerpen die aansluiten op de praktijk en dus hun belevingswereld."

Bert Huisman

Bert Huisman

Huisman vervolgt: "We constateren, dat veel regio's worstelen met de veranderde rol tussen zorgverlener en patiënt. Een patiënt die verwacht, dat informatie tussen zorgaanbieders snel gedeeld kan worden. Deze kentering is ons inziens een drijvende kracht voor ontwikkelingen als eHealth, Population Management, PGO en noem maar op. Mooie ontwikkelingen, maar willen deze ontwikkelingen doeltreffend zijn, dan dient er samengewerkt te worden in het ecosysteem, oftewel de regio's. RSO Nederland en IHE Nederland kunnen de regio's hierbij helpen. We versterken elkaar en geven hiermee een extra impuls aan de regio's om tot genoemde samenwerkingen te komen."

Evert Sanders is gebruikersvoorzitter van IHE Nederland. Aanvullend vertelt hij:  "IHE promoot gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en ICT-standaarden. Let wel, IHE implementeert niet. Dan doen onze leden. In ziekenhuizen maken zij bijvoorbeeld al jaren gebruik van zogenaamde IHE-profielen. Het IHE Nederland Jaarcongres is de afgelopen jaren altijd een goed moment gebleken om al de ervaringen te delen en de plannen aan te scherpen."

Evert Sanders

Evert Sanders

Hij vervolgt: "Maar de tijden zijn veranderd en de zorg ook. Zoals Bert al aangeeft. De zorg verandert op een manier waarbij informatie steeds meer verspreid wordt over verschillende organisaties. Samenwerking met andere partijen is een must. Het is prima, dat ziekenhuizen gebruiken maken van IHE-integratieprofielen, maar het wordt steeds belangrijker ook in de regio diezelfde informatie met elkaar te kunnen delen. De complexiteit is toegenomen. Kortom, IHE-integratieprofielen zijn nodig om regionale uitwisseling vorm te geven. De samenwerking met RSO Nederland is hierin cruciaal. Een gezamenlijke Jaarcongres is daarom ook een logische stap."

Voor het programma en inschrijving, klik hier.

IHE, Integrating the Healthcare Enterprise, is een internationaal en wereldwijd samenwerkingsverband tussen gebruikers en leveranciers van ICT in de zorgsector opgericht in 1998 in de V.S. IHE promoot het gecoördineerd gebruik van gevestigde zorg- en ICT standaarden zoals DICOM en HL7 om specifieke klinische behoeften ten aanzien van optimale patiëntenzorg in te vullen. Hierbij gaat het vooral om de zorgprocessen, waarbij informatie-uitwisseling onontbeerlijk is, zonder problemen te laten verlopen. IHE heeft dus alles te maken met (het testen van) integratie en interoperabiliteit van en tussen verschillende zorg ICT hardware en software. Systemen ontwikkeld overeenkomstig IHE communiceren beter met elkaar, zijn eenvoudiger te implementeren en maken het zorgverleners mogelijk om informatie effectiever te gebruiken.

RSO Nederland is dé overkoepelende vereniging van alle regionale samenwerkingsorganisaties (RSO’s) in Nederland. RSO Nederland streeft naar kwaliteit van zorg voor de client en bevordert standaardisering in de zorgcommunicatie voor en door haar leden.

In verschillende regio’s in Nederland werken zorgaanbieders samen om (elektronische) informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen. Zij worden daarbij ondersteund door een RSO. Zo’n RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft dus een breed mandaat en vertrouwen. Dat maakt dat een RSO de mogelijkheid heeft om communicatie oplossingen in de regio geïmplementeerd en opgeschaald te krijgen. RSO’s hebben te maken met alle types zorgaanbieders met al hun verschillende informatiesystemen. Zij weten wat er voor nodig is om in een zo diverse omgeving te komen tot afspraken en technische oplossingen die de zorgcommunicatie bevorderen. RSO’s zijn daarbij niet gebonden aan een bepaalde oplossing of bepaalde leverancier; zij maken gebruik van die voorzieningen die de gewenste informatie-uitwisseling het beste dienen.