Meet Up | Duurzaam informatiestelsel voor de zorg - IHE Nederland van de partij!

Een primeur! Het ministerie van VWS heeft op 26 juni jl. haar deuren voor een breed publiek geopend om kennis te delen en samen te werken aan de informatievoorziening in de zorg.

De manier waarop wij omgaan met ziekte en gezondheid is in beweging: van de behandelkamer naar de huiskamer en van het ziekenhuis naar de smartphone. Waar de patiënt meer regie krijgt over persoonlijke gezondheidsgegevens en eigenaar wordt van zijn of haar zorgpad. En waar professionals kunnen excelleren met betere informatie.

Dat betekent nogal wat voor de uitwisseling van al die digitale gegevens. Kunnen gegevens veilig worden gedeeld? Hoe zorgen we voor inzage? Hoe werken verschillende systemen samen om gegevensuitwisseling mogelijk te maken? Op welke manier kan de patiënt zelf gegevens toevoegen? Aan dat soort vragen wordt nu hard gewerkt in het Informatieberaad Zorg. Daarin zijn vele zorgpartijen en de overheid bezig om een duurzaam stelsel voor de informatie in de zorg op te zetten. De hele dag was er ruimte voor interactieve sessies waar iedereen aan kon deelnemen. Want uitwisseling van gegevens is hét onderwerp voor 2017 binnen de zorgsector.

Aansluitend kwam het Informatieberaad Zorg bijeen om in een open setting te praten over de next steps. De vergadering kon zoals gebruikelijk live worden bijgewoond.  

Bekijk hier een impressie van deze dag