‘Monitor op een IHE Europe Connectathon? Heerlijk!’

Hij kan er over mee praten, monitor zijn op een IHE Europe Connectathon. Brian Sanderse, informatiearchitect bij het Maasstad ziekenhuis, doet het graag. In dit artikel vertelt hij wat het monitorschap inhoudt, wat de voordelen zijn en doet hij een oproep voor nieuwe monitoren. Want… in 2018 komt de Connectathon naar Nederland!

Van 3 tot en met 7 april 2017 vindt de IHE Europe Connectathon in Venetië plaats. Een jaarlijks event waarop softwareleveranciers – grote en kleine bedrijven - de interoperabiliteit/functionaliteit van hun software intensief testen tegen software van andere leveranciers. Oftewel kijken of de IHE-profielen op de juiste wijze zijn ingebouwd in hun systemen, zodanig dat informatie onderling uit te wisselen is.

Integratieverklaring

Het testen gebeurt aan de hand van door IHE opgestelde use cases. Brian Sanderse: “Eerst test een leverancier met één andere leverancier. In de loop van de week test hij met meerdere leveranciers. Blijken de testen goed verlopen te zijn, dan krijgt de leverancier een zogenaamde IHE-integratieverklaring. Hierin staat welke actor de leverancier is en welke integratieprofielen getest zijn. Heeft de leverancier met drie verschillende leveranciers getest, en is dit goed gedaan, dan krijgt hij drie ‘sterren’ en mag hij de genoemde integratieverklaring voeren.”

Met de integratieverklaring geeft de leverancier een gestandaardiseerde indicatie af van de mogelijkheid van zijn systeem aan zorgverleners. Toont hij aan dat zijn systeem werkt volgens IHE-integratieprofielen. Dit helpt zorgverleners in hun keuze voor een bepaald systeem of toepassing.

Brian Sanderse

Brian Sanderse

Agent

Op de Connectathon testen leveranciers dus hun systemen met elkaar. Zogenaamde monitoren – in totaal zo’n 50 op zo’n 70 leveranciers - zijn in het leven geroepen om te bekijken of die testen goed verlopen. Brian Sanderse vertelt: “We kijken inhoudelijk naar het berichtje dat heen en weer wordt gestuurd. Dat vangen we af met software. Wij bepalen vervolgens of het berichtje goed overkomt en verwerkt wordt. Zie ons als ‘de agent’ tussen twee leveranciers. Daarnaast helpen we de leveranciers als het testen niet helemaal goed gaat. Oftewel, dragen we onze kennis over. Ook testen we functioneel mee en we kijken of de leveranciers daadwerkelijk de juiste ‘sleutels’ gebruiken in de software. Natuurlijk zorgen we ervoor dat uiteindelijk iedereen de testen haalt.”

Nieuwe monitoren

Op de vraag of IHE Nederland nog monitoren kan gebruiken voor de Connectathons, zegt Sanderse: “Jazeker. Zeker met het oog op de Connectathon in 2018, als deze in Den Haag plaats vindt. In Nederland lopen een paar grote progamma’s op het gebied van zorg en ICT, zoals het Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) en MedMij. Tijdens de Connectathon in 2018 zal onder andere hier de nadruk op liggen. Voor leveranciers is het belangrijk aan te tonen – middels de Connectathon in 2018 – dat hun systemen ‘mee’ kunnen met die programma’s. En ziekenhuizen? Zij zullen uiteindelijk met die programma’s in hun organisaties te maken krijgen. Willen ze weten hoe, dan raad ik aan monitoren te leveren voor de IHE Connectathon, zowel in 2017 als in 2018. Zo krijgen ze optimaal de échte kennis in huis.”

Testen op een IHE Europe Connectathon

Testen op een IHE Europe Connectathon

Voordelen

Echte kennis, is dus een reden om als monitor deel te nemen aan de IHE Connectathons. Sanderse verduidelijkt: “Op de Connectathon lopen dé goeroe’s van de wereld rond, zoals David Clunie, Steve Moore en Eric Poiseau. Mensen, die enorm veel kennis in huis hebben over IHE en interoperabiliteit. Je kunt ze vele vragen stellen. Tijdens de Connectathon, maar ook later in de dagelijkse praktijk. Daarnaast, monitoren ontmoeten op de Connectathons de programmeurs van de verschillende leveranciers. Wat voordelen heeft in praktijk. Heb ik op mijn werk een vraag over een bepaald systeem, dan weet ik precies bij wie ik moet zijn.”

Aanmelden

Kortom, reden genoeg om net als Brian Sanderse monitor te worden op de IHE Connectathons. Als de interesse er is, dan kan contact opgenomen worden met IHE Europe1). Zij bekijken of de monitor de benodigde skills heeft. Denk aan uiteraard kennis over IHE en de transacties, gebaseerd op standaarden zoals HL7, DICOM en nu de snel in opmars zijnde FHIR. Sanderse: “Een monitor moet wel onafhankelijk zijn. Dus werkzaam zijn in een ziekenhuis, in een stichting of consultant zijnde. Hij mag niet van een marktpartij zijn.”

“Monitor op een Connectathon, ik vind het heerlijk om te doen”, benadrukt Brian Sanderse nogmaals.

 

Algemene informatie IHE Connectathon 2017

Registratie leveranciers IHE Connectathon 2017 - 1 december 2016 tot en met 16 januari 2017

Statistieken IHE Connectathon 2016 Bochum

Meer informatie kwalificatie-eisen monitoren

1)Aanmelden als monitor, bij IHE Europe