Nieuwe IHE Ambassadeur: Michiel Sprenger

Een van de doelstellingen van IHE Nederland is het gedachtengoed van IHE te promoten en verder te verspreiden. Daar is zij tot op heden ten dele in geslaagd. Er is een groot aantal mensen dat inmiddels weet wat IHE is, hoe het gebruikt kan worden en wat het voordeel ervan is. Echter, IHE Nederland kan extra ondersteuning gebruiken om IHE verder vooruit te helpen. De IHE Ambassador Om IHE meer bekendheid te geven heeft IHE Nederland hulp nodig. Hulp in de vorm van mensen of organisaties, die IHE een warm hart toedragen en bereid zijn om via bijvoorbeeld een aantal presentaties of artikelen IHE uit te dragen. Mensen die dus als een ambassadeur namens IHE Nederland willen en kunnen optreden.

Van li naar re: Tie Tjee, Michiel Sprenger, Onno Gabel

Van li naar re: Tie Tjee, Michiel Sprenger, Onno Gabel

Aan het rijtje IHE Ambassadeurs (Arjen Becht, Michel van de BeekMaarten Festen, Renie Heerbaart, Nictiz, Brian Sanderse, Dorine Veldhuyzen, Erik Zwarter) is nu ook sinds vrijdag 28 september jl. Michiel Sprenger toegevoegd. IHE is verheugd, dat ook hij als ambassadeur nemens IHE Nederland wil/kan optreden. 

Lees nu zijn verhaal.

Draagt u IHE een warm hart toe? Word dan IHE Ambassador. Klik hier voor meer informatie.