Nieuws Skipr: Overheden moeten harder optreden tegen digitaal marktfalen in de zorg’

De zorgsector worstelt met een wereldwijde interoperabiliteitscrisis. Alleen krachtdadig, internationaal gecoördineerd overheidsingrijpen kan een einde maken aan de falende elektronische gegevensuitwisseling. Dat betoogde secretaris-generaal Erik Gerritsen in een vlammend betoog tijdens de HIMSS Europe in Helsinki.

Ondanks alle technologische mogelijkheden sterven er nog steeds mensen omdat we er niet in slagen de juiste elektronische informatie tijdig op de juiste plaats te krijgen”, aldus Gerritsen voor een gehoor van enkele honderden bestuurders, beleidsmakers en IT-aanbieders. “Lange tijd heerste de algemene opvatting dat IT-leveranciers en zorgaanbieders zelf maar een oplossing moesten vinden voor problemen als gezamenlijke standaarden en eenheid van taal, maar veel partijen hebben hier misbruik van gemaakt door een eigen winstgedreven agenda te volgen."

Lees het gehele bericht HIER,

(Bron: Skipr)