Nieuws Skipr: Congres Van ketenzorg naar netwerkzorg

Congres, 10 oktober 2019, te Utrecht

De zorg van nu
'Zorg' is een containerbegrip geworden, met silo's, verschillende belangen en diverse organisatiestructuren. Het zorglandschap is echter aan het veranderen.
Behandelingen vinden steeds meer in of dichtbij huis plaats. Dit leidt tot een verschuiving van de taken van het ziekenhuis naar de wijk. Maar hoe lang houden we het nog op deze manier vol?

De zorg van de toekomst
De keten moet worden herverdeeld. De uitdaging hierbij is: hoe kunnen we de zorg anders organiseren met behoud van beschikbaarheid en kwaliteit?
Netwerkorganisaties opereren fundamenteel anders dan traditionele organisaties, dus we moeten stoppen met denken in Care en Cure. We moeten ons richten op de zorg van de toekomst, genaamd Netwerkzorg.

Inschrijving

Meer informatie