Open consultatie Informatieberaad Zorg: MedMij als bouwsteen in de basisinfrastructuur zorg

Graag brengen wij vanuit het Informatieberaad Zorg de volgende open consultatie onder uw aandacht:

MedMij als bouwsteen in basisinfrastructuur zorg
Met deze open consultatie wil het Programma MedMij inzicht verkrijgen of de opname van het MedMij Afsprakenstelsel in de basisinfrastructuur breed gedragen wordt. 
Tevens wil men inzicht verkrijgen in eventuele aandachtspunten bij implementatie van persoonlijke gezondheidsomgevingen en bij de doorontwikkeling daarvan.
De open consultatie loopt van 21 sep t/m 22 oktober 2018. 
Voor meer informatie