Meer regie overheid bij elektronische gegevensuitwisseling zorgverleners; oproep voor use cases!


Op de IHE-stuurgroep vergadering van 15 januari jl. lichtte Ron Roozendaal, directeur Informatiebeleid en CIO, van het ministerie van VWS, de brief van minister Bruins toe, die gestuurd is aan de Tweede Kamer op 20 december 2018. 

Bruno Bruins (foto: Rijksoverheid - Arenda Oomen)

Bruno Bruins (foto: Rijksoverheid - Arenda Oomen)

 

Volgens Ron Roozendaal is de boodschap dat het ministerie meer regie gaat nemen, een behoorlijke kanteling sinds de Eerste Kamer de motie heeft aangenomen over het beëindigen van de ontwikkeling van het Landelijk Schakelpunt in 2010.

In de brief van de minister is een eerste aanzet gemaakt voor prioritaire processen. Ron Roozendaal roept echter op om met use cases te komen, en wekte de verwachting dat use cases met bewezen oplossingen prioriteit zullen gaan krijgen. 

Als IHE willen we deze handschoen opnemen door use cases te gaan aanleveren. Welke use case vind jij dat we moeten indienen en welke hulp kun je daarbij geven?

Reacties graag naar het secretariaat van IHE Nederland.