OPROEP: Meet UP maandag 11 december aanstaande: sessie Weekconnect

Met de zogenaamde Meet UPs opent het ministerie van VWS haar deuren voor een breed publiek om kennis te delen en samen te werken aan de informatievoorziening in de zorg. Komende maandag 11 december staat er weer een Meet UP gepland in de Social Impact Factory te Utrecht.

In het kader van de promotie van de Weekonnect - de week van 16 tot en met 20 april 2018 waarin interoperabiliteit in Nederland centraal staat – hebben IHE Nederland, het ministerie van VWS en EZ en het platform ECP een aparte ruimte beschikbaar op de komende Meet UP, en wel van 11.00 – 11.45 uur. We roepen aanwezigen op voor deelname aan de Weekonnect met als concrete vraag het benoemen van onderwerpen voor deze week van de interoperabiliteit. Kortom, ben je op de Meet UP, zoek ons dan op en draag bij de invulling van de Weekonnect!

 

(Plaatje Informatieberaard in de Zorg)

Meer informatie?

Secretariaat IHE Nederland

T 0318 - 58 97 91
F 0318 - 54 80 90
Email