Patiënt centraal, professionals in hun kracht - Meet Up | maandag 25 september | ministerie van VWS

Vele mogelijkheden, snelle ontwikkelingen, steeds meer toepassingen: e-health is aan een opmars bezig. Digitalisering is niet alleen een welkome aanvulling op de zorg, die met hoge kosten en een krappe arbeidsmarkt te maken heeft. Digitale zorg emancipeert de burger, die controle krijgt over zijn elektronische gegevens en baas wordt van zijn eigen gezondheid. En doordat de uitwisseling van gegevens zo veel beter kan, laat moderne technologie ook professionals excelleren.

Maar dan moet deze ontwikkeling wel in vruchtbare aarde vallen. Daarvoor is het Informatieberaad opgericht. Het Informatieberaad werkt aan standaarden en zorgt voor een zeer betrouwbaar identificatiesysteem voor de zorg. Daarmee kan bijvoorbeeld iemand vanuit de eigen persoonlijke gezondheidsomgeving op een veilige en gemakkelijke manier met allerlei instanties en diensten in de zorg ‘praten’. En waar zorgverleners vaak niet van elkaar weten hoe zij een patiënt behandelen, kunnen ze gegevens met digitale middelen efficiënt en betrouwbaar uitwisselen.

Het Informatieberaad werkt ook aan een goed klimaat. Daarom worden partijen bij elkaar gebracht, goede voorbeelden gedeeld en stimuleringsprogramma’s opgezet. Op 25 september van 16.00 – 18.00u komt het Informatieberaad Zorg bijeen. Voorafgaand wordt er vanaf 10.00u een Meet Up georganiseerd voor 300 deelnemers en 30 sessies die voor iedereen toegankelijk zijn.

Wilt u de Meet Up bijwonen? Verzeker uzelf van een plek door in te schrijven via onderstaande link.

Deze editie is speciaal bedoeld voor patienten en zorgprofessionals, wij nodigen deze mensen dan ook in het bijzonder uit om zich aan te melden.

Klik hier om u aan te melden.

Wilt u een sessie verzorgen tijdens de Meet Up? Meldt u snel aan via deze link.

Meer informatie over de Meet Up