SAVE THE DATE: eHealth Week 2020

ECP en ICT & Health werken weer samen
27 januari 2020 start E-healthweek met openingsmanifestatie

Beste partners van de e-healthweek,

De voorbereidingen voor e-healthweek 2020 zijn weer in volle gang. Het blijft van groot belang om gebruikers (professionals, burgers/patiënten) te bereiken en te activeren om e-health te gebruiken. Verderop in deze nieuwsbrief wordt dit onderschreven in de Kamerbrief van VWS. Veel vormen van technologie worden al succesvol geïmplementeerd en opgeschaald, maar er kan en moet nog veel meer zoals blijkt uit de cijfers van de e-healthmonitor. De mouwen moeten opgestroopt worden en het veld wordt opgeroepen om samenwerking te zoeken binnen en buiten de organisaties om op deze manier de zorg ook voor toekomstige generaties beschikbaar en betaalbaar te houden.

Wij hopen dat alle partners dit jaar zich weer willen inzetten voor een mooie activiteit en andere organisaties of mensen enthousiast willen maken voor het gebruik van e-health.

Het projectteam ehw20

---

In 2020 willen we met de e-healthweek zoveel mogelijk burgers, patiënten en zorgverleners kennis laten maken met e-health en handelingsopties geven. Daarnaast is het belangrijk om de e-healthcommunity te verstevigen en te verbinden zodat beter implementatie van e-health kan plaatsvinden. In 2020 verwachten we extra in te gaan zetten op vier thema’s:

  • Bekendheid bij gebruikers van e-health. Uit onderzoek van Nivel komt naar voren dat de waardering van de e-healthweekactiviteiten en de behoefte aan informatie hoog is, maar dat een grote groep potentiële gebruikers de e-healthweek nog niet kent. Dit jaar worden meer verhalen opgehaald uit de doelgroepen om ervaringen uit te wisselen. De vraag van de gebruiker staat in de e-healthweek centraal.
  • Implementatie, niet het nieuwste onderzoek maar juist het brede gebruik van e-health in zorgprocessen stimuleren zodat er versnelling en verbreding in de toepassing gaat plaatsvinden. Dit door het samenbrengen en verbinden van verschillende partijen in het netwerk: organisaties, regio’s en sectoren en aandacht voor de diverse trajecten als SET, VIPP, Medmij, coalitie digivaardig in de zorg, Groz, Zorg van Nu, e-health innovatieprijs. Er is veel, maar telt het wel op?
  • Digitale vaardigheden in de zorg, de noodzaak wordt inmiddels breed erkent. Bottom-up beweging mengt zich met activiteiten in koepels en hebben een nationale landingsplek gevonden op de kennissite gesteund door landelijke, regionale, zorg- en onderwijspartijen. Het momentum om extra aandacht te krijgen tijdens de e-healthweek, bij elke implementatie speelt namelijk de vraag of de digitale vaardigheden van de gebruikers wel voldoende zijn.
  • De e-healthweek is de meet-up van de community, zorg- en onderwijsinstellingen, gemeentes, verzekeraars, (ICT) leveranciers, etc. laten gedurende de week elkaar en de eindgebruikers zien en ervaren wat mogelijk is met e-health. Een waardevol moment wat uitgebreid wordt naar een community die gedurende het hele jaar actief is, verbindingen probeert te maken en informatie deelt.

We zijn nog volop aan het opbouwen, indien u ervaringen wilt delen vanuit eerdere e-healthweken of suggesties heeft vernemen wij dit graag dit emailadres.

---

Openingscongres EHW20

Dit jaar wordt de e-healthweek weer afgetrapt met een mooi congres op 27 januari 2020 in het Circustheater in Den Haag. Aanmelden als sponsor of deelnemer voor dit congres is mogelijk via ICT & Health. ECP heeft dit jaar nadere afspraken gemaakt met ICT&Health, waardoor hoofdpartners van de e-healthweek een mooi aanbod krijgen voor het congres. Ook zal de e-healthweek in iedere uitgave van ICT&Health aandacht krijgen met diverse artikelen.

Het eerste aanbod van ICT&Health voor onze partners is een mooie korting van 100 euro bij een jaarabonnement op het tijdschrift ICT&Health. Hierdoor betaal je het eerste jaar slechts 68 euro.

“ICT&health is een kennis- en informatieplatform van de zorg voor inzichten over de nieuwste technologieën, slimme innovaties, nieuwe toepassingen, standaarden, onderzoeken en verrassende wetenschappelijke ontdekkingen die de manier van hoe zorg wordt gegeven en ontvangen veranderd”.

--

Voortgangsrapportage Innovatie & Zorgvernieuwing

Op 19 juni is er naar de tweede kamer een brief gestuurd door minister Hugo de Jonge en minister Bruno Bruins rondom innovatie en zorgvernieuwing. De e-healthweek wordt hierin ook behandeld.

De volledige brief en de bijlagen is te vinden op de website van de tweede kamer

Hoofdpartners

De e-healthweek kan niet bestaan zonder haar hoofdpartners. In 2019 bezochten ruim 30.000 mensen de 300 activiteiten die door onze 300 partners waren georganiseerd. Vanuit ECP zijn we in gesprek met onze huidige e-healthweek hoofdpartners om de ehw20 te kunnen organiseren en vorm te geven. Wij komen graag in contact met nieuwe partners die als hoofdpartner de e-healthweek willen ondersteunen. Naast het mogelijk maken van dit belangrijke maatschappelijke onderwerp krijgt de organisatie als hoofdpartner uiteraard ook diverse vermeldingen van naam en logo op alle communicatie uitingen, online en in de media. Indien gewenst krijgt u door onze nauwe samenwerking met ICT&Health een passende podiumplek tijdens het openingscongres. De hoofdpartner heeft daarnaast inspraak en invloed op de invulling van de week en bouwt aan een waardevol netwerk. Heeft u interesse of een suggestie voor een hoofdpartner die niet kan ontbreken? Neem dan contact op via deze email.