Update Congres Architectuur in de Zorg - 11 juni virtueel!

Update: gezien de COVID-19 situatie, wordt het Congres Architectuur in de Zorg op 11 juni virtueel georganiseerd (in verkorte vorm). In juni 2021 zal wederom een volledig programma georganiseerd worden.

De programmacommissie is hard bezig om faciliteiten en programma in te richten. Uiteraard zal ook IHE Nederlanad haar bijdrage leveren. Eind april treft u meer informatie aan over het virtuele congres.

Meer informatie en inschriving via de site!